Autor: Dagmara Parzych

PZS W ELITARNYM PROJEKCIE NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Nasza szkoła została zaproszona do udziału w projekcie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych”. Będzie w nim uczestniczyć czterech wybranych uczniów klas pierwszych . Od stycznia 2019 r. w...

Zakończenie roku szkolnego

„Chodzę do szkoły, koniec roku za pasem.  Stopnie na cenzurze, tata czeka z pasem.. . I róbta co chceta, ale najpierw pomyślta. Już koniec nauki, błąka mi się myśl ta,  że jeszcze tylko No...

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach I – III technikum i szkoły branżowej odbędzie się w piątek 22 czerwca. 9.00 – uroczysta Msza Św. w kościele pod wezwaniem św. Barbary. 10.15 – spotkanie z wychowawcami...

Informatycy zdają prestiżowe egzaminy CISCO!!!

Od października 2017 roku, nasi uczniowie brali udział w Cisco Networking Academy i uczestniczyli w kursach przygotowujących ich do egzaminu I stopnia IT Essentials: PC Hardware and Software. Nauka odbywała się z wykorzystaniem edukacyjnej...