Kategoria: Aktualności

Dni wolne od zajęć

Od poniedziałku 8 czerwca rozpoczynają się w szkole egzaminy maturalne. W dniach od 8 do 10 i 12 czerwca w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia.

AKTUALNOŚCI MATURALNE

Drodzy Maturzyści, W poniedziałek 8 czerwca rozpoczynacie maturę. Każdy z Was otrzymał w wiadomości przesłanej na  adres e-mail (wskazany w deklaracji maturalnej) harmonogram swoich egzaminów oraz Wytyczne dla zdających. 

Kształcenie na odległość

Do 26 czerwca br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. W związku z  zagrożeniem epidemiologicznym nauka w szkole jest realizowana na odległość na dotychczasowych zasadach.