Organizacja Roku Szkolnego

Semestr I Semestr II
Dla klas maturalnych 02.09.2019 – 15.12.2019 16.12.2019 – 24.04.2020
Dla pozostałych klas 02.09.2019 – 09.02.2020 10.02.2020 – 26.06.2020

Początek roku szkolnego 02.09.2019
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2019 – 31.12.2019
Ferie zimowe 13.01.2020 – 26.01.2020
Wiosenna przerwa świąteczna 09.04.2020 – 14.04.2020
Zakończenie zajęć lekcyjnych i wręczenie świadectw Dla klas maturalnych 24.04.2020
Dla pozostałych klas 26.06.2020
Zebrania informacyjne dla rodziców Dla klas pierwszych 12.09.2019
Dla pozostałych klas 26.09.2019
Terminy wywiadówek Wywiadówka dla klas I-IV 28.11.2019
Wywiadówka dla klas I-IV 09.01.2020
Wywiadówka dla klas I-IV

(informacje o przewidywanych ocenach rocznych dla klas maturalnych)

02.04.2020
Wywiadówka dla klas I-III

(informacje o przewidywanych ocenach rocznych)

28.05.2020
Konferencje klasyfikacyjne Dla klas maturalnych (technikum, LO dla dorosłych) 18.12.2019

16.04.2020

Dla pozostałych klas 05.02.2020

19.06.2020

Konferencje plenarne 26.02.2020
03.07.2020
ostatni tydzień sierpnia 2020
Konferencje szkoleniowe Na bieżąco
Uroczystości szkolne Ślubowanie klas pierwszych 11.10.2019
Pożegnanie maturzystów 24.04.2020
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 26.06.2020
Egzaminy maturalne 8.06.2020 – 29.06.2020
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Etap pisemny 10.01.2020

23.06.2020

Etap praktyczny 9.01.2020 „d”22.06.2020„d”

11.01.2020 – 15.02.2020

24.06-9.07.2020

„w”,”wk”, „dk”

Egzaminy poprawkoweMaturalne egzaminy poprawkowe Ostatni tydzień sierpnia8.09. 2020 – część pisemna
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – matura z j. polskiego 8.06.2020 – T, BS
– matura z matematyki 9.06.2020 – T, BS
– matura z j. angielskiego 10.06.2020 – T, BS
– egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 10.01.2020 – T

23.06.2020 – T

dodatkowe dni wolne:

czwartek i piątek po zimowej  przerwie świątecznej

piątek po Bożym Ciele

środa i czwartek przed zakończeniem zajęć dydaktycznych

 

2-3.01.2020 – T, BS

12.06.2020 – T, BS

24-25.06.2020 – T

Praktyki zawodowe technikum
II TK technik ekonomista (2 tyg.) 09.12.2019- 20.12.2019
II TM technik mechanik (4 tyg.) *  27.05.2020-21.06.2020
III TE technik elektryk (4 tyg.) *  27.05.2020-21.06.2020
III TM technik mechanik (3 tyg.) 18.11.2019 – 06.12.2019
III TK technik ekonomista (4 tyg.)  27.05.2020-21.06.2020
III TŻ technik żywienia i usług gastronomicznych (4 tyg.) ** 02.03.2020-29.03.2020
II TI technik informatyk (4 tyg.) 27.05.2020-21.06.2020
III TI technik informatyk (4 tyg.) ** 02.03.2020-29.03.2020
III TOR technik organizacji reklamy (4 tyg.) 02.03.2020-29.03.2020
* Uczniowie biorący udział w projekcie ERASMUS +( Niemcy)

** Uczniowie biorący udział w projekcie ERASMUS +( Włochy)