Organizacja Roku Szkolnego

Rok szkolny – 1 września 2018 – 31 sierpnia 2019

Zajęcia dydaktyczne – 3 września 2018 – 21 czerwca 2019

 

Semestr I

Semestr II

Dla klas maturalnych

03.09.2018 – 16.12.2018

17.12.2018 – 26.04.2019

Dla pozostałych klas

03.09.2018 – 20.01.2019

21.01.2019 – 21.06.2019

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

03.09.2018

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2018 – 31.12.2018

Ferie zimowe

11.02.2019 – 24.02.2019

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04.2019 – 23.04.2019

Zakończenie zajęć lekcyjnych i wręczenie świadectw

Dla klas maturalnych

26.04.2019

Dla pozostałych klas

21.06.2019

Zebrania informacyjne dla rodziców

Dla klas pierwszych

13.09.2018

Dla pozostałych klas

20.09.2018

Terminy wywiadówek

Wywiadówka dla klas I-IV

25.10.2018

Wywiadówka dla klas I-IV

29.11.2018

Wywiadówka dla klas I-IV

24.01.2019

Wywiadówka dla klas I-IV

(informacje o przewidywanych ocenach rocznych dla klas maturalnych)

04.04.2019

Wywiadówka dla klas I-III

(informacje o przewidywanych ocenach rocznych)

30.05.2019

Konferencje klasyfikacyjne

Dla klas maturalnych (technikum, LO dla dorosłych)

19.12.2018

17.04.2019

Dla pozostałych klas

16.01.2019

12.06.2019

Konferencje plenarne

 

27.02.2019

28.06.2019

ostatni tydzień sierpnia 2019

Konferencje szkoleniowe

Na bieżąco

Uroczystości szkolne

Ślubowanie klas pierwszych

19.10.2018

Pożegnanie maturzystów

26.04.2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

21.06.2019

Egzaminy maturalne

 

6.05.2019 – 25.05.2019

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Etap pisemny

10.01.2019

18.06.2019

Etap praktyczny

9.01.2019 „d”

11.01.2019 – 16.02.2019

„w”,”wk”, „dk”

17.06.2019 „d”

21.06.2019-4.07.2019

„w”,”wk”, „dk”

Egzaminy poprawkowe

Maturalne egzaminy poprawkowe

Ostatni tydzień sierpnia

20.08. 2019 – część pisemna

20 -21.08.2019 – część ustna

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

– matura z j. polskiego

06.05.2019 – T, BS

– matura z matematyki

07.05. 2019 – T, BS

– matura z j. angielskiego

08.05.2019 – T, BS

– egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

10.01.2019 – T

18.06.2019 – T

dodatkowe dni wolne:

Jubileusz 40-lecia szkoły

piątek po Wszystkich Świętych

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

 

12.10.2018 – T, BS

2.11.2018 –T, BS

02.05.2019 – T, BS

Praktyki zawodowe

technikum

II TK technik ekonomista (2 tyg.)

14.01.2019-25.01.2019

II TM technik mechanik (4 tyg.) *

18.03.2019 – 12.04.2019

III TE technik elektryk (4 tyg.) *

18.03.2019 – 12.04.2019

III TM technik mechanik (3 tyg.)

5.11.2018 – 25.11.2018

III TK technik ekonomista (3 tyg.)

5.11.2018 – 25.11.2018

III TŻ technik żywienia i usług gastronomicznych (4 tyg.) **

18.03.2019 – 12.04.2019

II TI technik informatyk (4 tyg.)

26.11.2018 – 21.12.2018

III TI technik informatyk (4 tyg.) **

18.03.2019 – 12.04.2019

III TOR technik organizacji reklamy (4 tyg.)

18.03.2019 – 12.04.2019

* Uczniowie biorący udział w projekcie ERASMUS +( Niemcy)

** Uczniowie biorący udział w projekcie ERASMUS +( Włochy)