Dyżury

PLAN DYŻURÓW  

Na parterze dyżury sprawowane są w strefach, kolejno: 1 – wejście główne, 2 – klatka schodowa na skrzyżowaniu korytarzy, 3 – okolice hali sportowej i sklepiku.

W przypadku pełnienia zastępstwa za nauczyciela nieobecnego, nauczyciel zastępujący podejmuje dyżur za nauczyciela nieobecnego przed jego  lekcją.

obowiązuje od 15 kwietnia

 

PONIEDZIAŁEK

PRZERWA PARTER I  PIĘTRO II PIĘTRO
7:00 – 7:10 A. Jagoda, M. Gasidło
7:55 – 8:00 C. Jakubiec, K. Karkoszka, A Świstek M. Gasidło A. Dziedzic-Januszewska
8:45 – 8:50 C. Jakubiec, R. Hadrych,  A. Karkoszka Cz. Matyjasik M. Makohoń
9:35 – 9:40 K. Strumidło, M. Pociennik, A. Pikania-Gniełka J. Juda A. Karkoszka
10:25 – 10:35 S. Kurtycz, R. Hadrych, A. Pikania-Gniełka J. Juda K. Szołtys
10:35 – 10:45 K. Gretka, S. Binek, J. Krakowiecka Cz. Matyjasik A. Świstek
11:30 – 11:35 S. Kurtycz, M. Pociennik K. Polak K. Szołtys
12:20 – 12:25 G. Kondziołka, M. Makohoń H. Niemczuk K. Gretka
13:10 – 13:15 G. Kondziołka H. Niemczuk M. Gdula
14:00 – 14:05 A. Starzycki K. Polak M. Gdula
14:50 – 14:55 S. Kurtycz

WTOREK

PRZERWA PARTER I  PIĘTRO II PIĘTRO
7:00 – 7:10 K. Tomala,  M. Gdula
7:55 – 8:00 K. Polak, K. Tomala,V. Binek G. Kondziołka C. Jakubiec
8:45 – 8:50 K. Polak, J. Juda, V. Binek J. Krakowiecka C. Jakubiec
9:35 – 9:40 A. Starzycki, K. Karkoszka, G. Kondziołka P. Łata K. Szukała
10:25 – 10:35 K. Tomala, . Kułaga, A. Pikania-Gniełka J. Juda A. Dziedzic-Januszewska
10:35 – 10:45 K. Polak, P. Łata, K. Konopka K. Karkoszka M. Gdula
11:30 – 11:35 A. Starzycki, H. Niemczuk P. Łata S. Wykręt
12:20 – 12:25 U. Urbińska, H. Niemczuk R. Szalonek A. Świstek
13:10 – 13:15 A. Świstek, R. Szalonek I. Czamberg
14:00 – 14:05 B. Szynalik P. Łata I. Czamberg
14:50 – 14:55 B. Szynalik

ŚRODA

PRZERWA PARTER I  PIĘTRO II PIĘTRO
7:00 – 7:10 S. Binek, I. Czamberg
7:55 – 8:00 D. Parzych, M. Kułaga, A. Pikania-Gniełka S. Binek I. Czamberg
8:45 – 8:50 A. Karkoszka, M. Pociennik, J. Juda J. Krakowiecka K. Gretka
9:35 – 9:40 K. Polak, M. Pociennik, A. Karkoszka J. Krakowiecka R. Moycho
10:25 – 10:35 D. Parzych, M. Kułaga, C. Jakubiec Cz. Matyjasik K. Gretka
10:35 – 10:45 A. Dziedzic-Januszewska, S. Binek, K. Szołtys M. Pociennik R. Moycho
11:30 – 11:35 A. Starzycka, P. Łata M. Meroń R. Moycho
12:20 – 12:25 A. Starzycka, P. Łata M. Meroń K. Szukała
13:10 – 13:15 V. Binek Cz. Matyjasik K. Szukała
14:00 – 14:05 V. Binek Cz. Matyjasik S. Wykręt
14:50 – 14:55 J. Krakowiecka

CZWARTEK

PRZERWA PARTER I  PIĘTRO II PIĘTRO
7:00 – 7:10 K. Torba, S. Wykręt
7:55 – 8:00 C. Jakubiec, G. Kondziołka, K. Szołtys A. Świstek S. Wykręt
8:45 – 8:50 A. Starzycka, J. Juda, A. Karkoszka Cz. Matyjasik K. Szołtys
9:35 – 9:40 K. Strumidło, G. Kondziołka, A. Karkoszka Cz. Matyjasik S. Wykręt
10:25 – 10:35 A. Starzycka, G. Kondziołka, A. Karkoszka R. Szalonek K. Szołtys
10:35 – 10:45 M. Świerczyna, M. Meroń, V. Binek A. Starzycki A. Świstek
11:30 – 11:35 K. Strumidło, V. Binek M. Meroń K. Polak
12:20 – 12:25 R. Szalonek, A. Krakowiecka M. Meroń M. Świerczyna
13:10 – 13:15 R. Szalonek H. Niemczuk K. Szukała
14:00 – 14:05 A. Starzycki H. Niemczuk K. Szukała
14:50 – 14:55 B. Szynalik

PIĄTEK

PRZERWA PARTER I  PIĘTRO II PIĘTRO
7:00 – 7:10 A. Jagoda, K. Konopka J. Tlałka
7:55 – 8:00 A. Starzycki, M. Kułaga, M. Świerczyna J. Krakowiecka J. Tlałka
8:45 – 8:50 C. Jakubiec, K. Karkoszka, S. Kurtycz M. Świerczyna A. Jagoda
9:35 – 9:40 S. Kurtycz, K. Karkoszka, A. Świstek M. Świerczyna M. Gasidło
10:25 – 10:35 S. Kurtycz, M. Kułaga, K. Konopka J. Juda K. Strumidło
10:35 – 10:45 S. Wykręt, S. Binek, M. Gasidło K. Karkoszka M. Makohoń
11:30 – 11:35 M. Makohoń, A. Malik R. Szalonek K. Strumidło
12:20 – 12:25 S. Kurtycz, M. Makohoń R. Szalonek A. Świstek
13:10 – 13:15 A. Malik J. Tlałka K. Gretka
14:00 – 14:05 V. Binek J. Tlałka K. Gretka
14:50 – 14:55 K. Strumidło