EGZAMIN ZAWODOWY

ORGANIZACJA
EGZAMINÓW ZAWODOWYCH:

 WAŻNE INFORMACJE  sesja czerwiec – lipiec 2020 !!! 

Drodzy Zdający,

wszelkie informacje na temat organizacji i przebiegu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie zamieszczone są poniżej:

FORMUŁA 2012 (kwalifikacje jednoliterowe)

FORMUŁA 2017 (kwalifikacje dwuliterowe)

WGLĄDY DO PRAC EGZAMINACYJNYCH

Ze względu na sytuację, okręgowe komisje egzaminacyjne nie mają obecnie możliwości przeprowadzania wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych (w części pisemnej – do zadań i udzielonych odpowiedzi; w części praktycznej – do kart oceny oraz, w przypadku egzaminu w modelu ‘d’ lub ‘dk’, dodatkowo do dokumentacji).

Zdający, którzy chcieliby dokonać wglądu do swojej pracy  mogą od 20 marca br. przesyłać do OKE Jaworzno  na adres mailowy sekretariat@oke.jaworzno.pl stosowne wnioski  natomiast terminy wglądów zostaną wyznaczone przez dyrektorów OKE po wycofaniu stanu zagrożenia epidemicznego i powróceniu szkół i placówek edukacyjnych do funkcjonowania w standardowym trybie.

Wniosek o wgląd oraz zasady organizowania wglądu  do pobrania tutaj:

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/z/2020/2020_zal_12.pdf

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły – 7.00-14.00

„NOWY EGZAMIN”

INFORMATORY DOTYCZĄCE EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

Technik ekonomista Czytaj więcej
Technik handlowiec Czytaj więcej
Technik elektryk Czytaj więcej
Technik górnictwa podziemnego Czytaj więcej
Technik organizacji reklamy Czytaj więcej
Technik informatyk Czytaj więcej
Technik mechanik Czytaj więcej
Górnik eksploatacji podziemnej Czytaj więcej
Elektromechanik Czytaj więcej

„STARY EGZAMIN”

INFORMATORY DOTYCZĄCE EGZAMINU  POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE
ZAWODOWE :

Technik ekonomista Czytaj więcej
Technik elektronik Czytaj więcej
Technik elektryk Czytaj więcej
Technik górnictwa podziemnego Czytaj więcej
Technik handlowiec Czytaj więcej
Technik informatyk Czytaj więcej
Technik mechanik Czytaj więcej
Górnik eksploatacji podziemnej Czytaj więcej

Najświeższe i najważniejsze informacje na temat egzaminów znajdziecie na stronach:

www.cke.edu.pl

www.oke.jaworzno.pl