EGZAMIN ZAWODOWY

ORGANIZACJA
EGZAMINÓW ZAWODOWYCH:

 

"NOWY EGZAMIN"

INFORMATORY DOTYCZĄCE EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

 

 

Technik ekonomista Czytaj więcej
Technik handlowiec Czytaj więcej
Technik elektryk Czytaj więcej
Technik górnictwa podziemnego Czytaj więcej
Technik organizacji reklamy Czytaj więcej
Technik informatyk Czytaj więcej
Technik mechanik Czytaj więcej
Górnik eksploatacji podziemnej Czytaj więcej
Elektromechanik Czytaj więcej

 

 

"STARY EGZAMIN"

INFORMATORY DOTYCZĄCE EGZAMINU  POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE
ZAWODOWE :

 

Technik ekonomista Czytaj więcej
Technik elektronik Czytaj więcej
Technik elektryk Czytaj więcej
Technik górnictwa podziemnego Czytaj więcej
Technik handlowiec Czytaj więcej
Technik informatyk Czytaj więcej
Technik mechanik Czytaj więcej
Górnik eksploatacji podziemnej Czytaj więcej

 

 

 

Najświeższe i najważniejsze informacje na temat egzaminów znajdziecie na stronach:

www.cke.edu.pl

www.oke.jaworzno.pl