MATURA

MATURA 2021

Strona ta skierowana jest głównie do tegorocznych maturzystów. Zamieszczone tu informacje, odnośniki i linki mają na celu pomoc w przygotowaniu się do matury.

Podstawowe informacje sprawdź tutaj -> https://oke.jaworzno.pl/www3/em/

WAŻNE TERMINY

do 30 września – złożenie deklaracji wstępnej ( wraz z dokumentami uprawniającymi do dostosowania warunków i formy egzaminu)

do 7 lutego – złożenie deklaracji ostatecznej ( w przypadku braku zmian w deklaracji wstępnej staje się ona automatycznie deklaracją ostateczną)

do 4 marca – ogłoszenie harmonogramu egzaminów ustnych

do 10 marca – poinformowanie absolwenta o wskazanym sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu

4-20 maja sesja egzaminacyjna w terminie głównym

1-16 czerwca sesja egzaminacyjna w terminie dodatkowym

5 lipca ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego w sesji podstawowej i dodatkowej

23-24 sierpnia egzamin maturalny w sesji poprawkowej

10 września – ogłoszenie wyników w sesji poprawkowej

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO MATURY Pobierz załącznik

WYTYCZNE dotyczące przeprowadzania egzaminów: sprawdź

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH: zobacz

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE OBOWIĄZUJĄCA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021: zobacz

KOMUNIKAT O DOSTOSOWANIACH EGZAMINU MATURALNEGO: zobacz

KOMUNIKAT O  MATERIAŁACH I PRZYBORACH POMOCNICZYCH: zobacz

KOMUNIKAT O  EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI: zobacz

Więcej informacji na temat egzaminów znajdziecie na stronach:

www.cke.edu.pl

www.oke.jaworzno.pl