DO POBRANIA

Procedura ppp do pobrania tutaj: >>>pobierz<<<
Wzór IPET do pobrania tutaj: >>>pobierz<<<
Załącznik 1 – wniosek do dyrektora do pobrania tutaj: >>>pobierz<<<
Załącznik 2 – powołanie zespołu do pobrania tutaj: >>>pobierz<<<
Załącznik 3 – regulamin funkcjonowania zespołu do pobrania tutaj: >>>pobierz<<<
Załącznik 4 – zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do pobrania tutaj: >>>pobierz<<<
Załącznik 5 – informacja o rewalidacji do pobrania tutaj: >>>pobierz<<<
Załącznik 6 – informacja o ustalonych formach, sposobach i okresie udzielania ppp do pobrania tutaj: >>>pobierz<<<
Załącznik 7 – oświadczenie rodziców o rezygnacji do pobrania tutaj: >>>pobierz<<<