DO POBRANIA

System pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wspierania uczniów w PZS w Bieruniu

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego do pobrania tutaj : >>>pobierz<<<

Wniosek o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną do pobrania tutaj: >>>pobierz<<<

Wzór IPET do pobrania tutaj: >>>pobierz<<<

Wniosek do dyrektora o udział specjalistów spotkaniu do pobrania tutaj: >>>pobierz<<<

Informacja dla rodziców o terminie spotkania Zespołu do pobrania tutaj: >>>pobierz<<<

Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do pobrania tutaj: >>>pobierz<<<

Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia do pobrania tutaj: >>>pobierz<<<

Wniosek w sprawie zakończenia udzielania pomocy do pobrania tutaj: >>>pobierz<<<

Karta ucznia do pobrania tutaj:>>>pobierz<<<<

Karta Ustaleń Zespołu do pobrania tutaj >>>pobierz<<<