Organizacja Roku Szkolnego

Rok szkolny – 1 września 2017 – 31 sierpnia 2018

Zajęcia dydaktyczne – 4 września 2017 – 22 czerwca 2018°

 

Semestr I

Semestr II

Dla klas maturalnych

04.09.2017 – 22.12.2017

02.01.2018 – 27.04.2018

Dla pozostałych klas

04.09.2017 – 26.01.2018

12.02.2018 – 22.06.2018

 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego

04.09.2017

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2017 – 31.12.2017

Ferie zimowe

29.01.2018 – 12.02.2018

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03.2018 – 03.04.2018

Zakończenie zajęć lekcyjnych i wręczenie świadectw

Dla klas maturalnych

27.04.2018

Dla pozostałych klas

22.06.2018

Zebrania informacyjne dla rodziców

Dla klas pierwszych

14.09.2017

Dla pozostałych klas

21.09.2017

Terminy wywiadówek  

Wywiadówka dla klas I-IV

26.10.2017

Wywiadówka dla klas I-IV

30.11.2017

Wywiadówka dla klas I-IV

25.01.2018

Wywiadówka dla klas I-IV

(informacje o przewidywanych ocenach rocznych dla klas maturalnych)

05.04.2018

Wywiadówka dla klas I-III

(informacje o przewidywanych ocenach rocznych)

29.05.2018

Konferencje klasyfikacyjne

Dla klas maturalnych (technikum, lo dla dorosłych)

20.12.2017

20.04.2018

Dla pozostałych klas

24.01.2018

15.06.2018

Konferencje plenarne

 

15.02.2018

29.06.2018

31.08.2018

Konferencje szkoleniowe

Na bieżąco

Uroczystości szkolne

Ślubowanie klas pierwszych

12.10.2017

Pożegnanie maturzystów

27.04.2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

22.06.2018

Egzaminy maturalne

 

04 – 25.05.2018

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Etap pisemny

11.01.2018

19.06.2018

Etap praktyczny

10.01.2018 „d”

12.01.2018 – 17.02.2018

„w”,”wk”, „dk”

26.06.2018 „d”

22.06.2018-4.07.2018

„w”,”wk”, „dk”

Egzaminy poprawkowe

Maturalne egzaminy poprawkowe

 21.08. 2018 – część pisemna

21 -22.08.2018 – część ustna

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

– matura z j. polskiego

04.05.2018 – T, BSz

– matura z matematyki

07.05. 2018 – T,

– matura z j. angielskiego

08.05.2018 – T, BSz

– egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

11.01.2018 – T

19.06.2018 – T

dodatkowe dni wolne:

poniedziałek przed 1 maja

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

piątek przed Dniem Edukacji Narodowej

piątek po Bożym Ciele

30.04.2018 –T, BSz

02.05.2018 – T, BSz

13.10.2017– T, BSz

01.06.2018 – T, BSz

Praktyki zawodowe

technikum

 II TK technik ekonomista (3 tyg.)

9.04.2018-27.04.2018

 II TM technik mechanik (4 tyg.)

ERASMUS  9.04.2018 – 4.05.2018*

 9.04.2018 – 8.05.2018

 III TE technik elektryk (4 tyg.)

ERASMUS  9.04.2018-4.05.2018*

9.04.2018- 8.05.2018

III TM technik mechanik (3 tyg.)

13.11.2017-1.12.2017

III TK technik ekonomista (4 tyg.)

4.05.2018-1.06.2018

III TŻ technik żywienia i usług gastronomicznych (4 tyg.)

 

ERASMUS  7.05.2018-1.06.2018**

4.05.2018- 1.06.2018

III TI technik informatyk (4 tyg.)

ERASMUS  7.05.2018-1.06.2018**

4.05.2018- 1.06.2018

III TOR technik organizacji reklamy (4 tyg.)

9.04.2018- 8.05.2018

* Uczniowie biorący udział w projekcie ERASMUS +( Niemcy)

** Uczniowie biorący udział w projekcie ERASMUS +( Włochy)