Organizacja Roku Szkolnego

Rok szkolny – 1 września 2017 – 31 sierpnia 2018

Konferencje plenarne

   

31.08.2018

 

Egzaminy poprawkowe

Maturalne egzaminy poprawkowe

 21.08. 2018 – część pisemna

21 -22.08.2018 – część ustna