Organizacja Roku Szkolnego

Rok szkolny – 1 września 2016 – 31 sierpnia 2017

Zajęcia dydaktyczne – 1 września 2016 – 23 czerwca 2017

 

Semestr I

Semestr II

Dla klas maturalnych

01.09.2016 – 22.12.2016

23.12.2016 – 28.04.2017

Dla pozostałych klas

01.09.2016 – 13.01.2017

14.01.2017 – 23.06.2017

 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2016

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2016 – 31.12.2016

Ferie zimowe

16.01.2017 – 29.01.2017

Wiosenna przerwa świąteczna

13.04.2017 – 18.04.2017

Zakończenie zajęć lekcyjnych i wręczenie świadectw

Dla klas maturalnych

28.04.2017

Dla pozostałych klas

23.06.2017

Zebrania informacyjne dla rodziców

Dla klas pierwszych

8.09.2016

Dla pozostałych klas

22.09.2016

Terminy wywiadówek

Wywiadówka dla klas I-IV

27.10.2016

Wywiadówka dla klas I-IV

1.12.2016

Wywiadówka dla klas I-IV

12.01.2017

Wywiadówka dla klas I-IV

(informacje o przewidywanych ocenach rocznych dla klas maturalnych)

6.04.2017

Wywiadówka dla klas I-III

(informacje o przewidywanych ocenach rocznych)

01.06.2017

Konferencje klasyfikacyjne

Dla klas maturalnych (technikum, lo dla dorosłych)

20.12.2016

24.04.2017

Dla pozostałych klas

11.01.2017

19.06.2017

Konferencje plenarne

 

8.02.2017

30.06.2017

30.08.2017

Konferencje szkoleniowe

Na bieżąco

Uroczystości szkolne

Ślubowanie klas pierwszych

13.10.2016

Pożegnanie maturzystów

28.04.2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

23.06.2017

Egzaminy maturalne

 

04 – 26.05.2017

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Etap pisemny

12.01.2017

20.06.2017

Etap praktyczny

9.01.2017 „d” 16.01.2017 – 23.02.2017

„w”,”wk”, „dk”

16.06.2017 -8.07.2017

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe stary

Etap pisemny

12.06.2017

Etap praktyczny

13.06.2017 – T

4.07.2017 – 8.07.2017 zsz

Egzaminy poprawkowe

Maturalne egzaminy poprawkowe

22.08. 2017 – część pisemna

23 -25.08.2017 – część ustna

 

 

– matura z j. polskiego

04.05.2017 – T, ZSZ

– matura z matematyki

05.05. 2017 – T, ZSZ

– matura z j. angielskiego

08.05.2017 – T, ZSZ

– egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

12.01.2017 – T

20.06.2017 – T

dodatkowe dni wolne:

obchody XXXV lecia strajków w KWK Piast

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

Dzień Flagi RP

piątek po Bożym Ciele

 

15. 12.2016 – T, ZSZ

31.03.2017 – T

 

02.05.2017 – T, ZSZ

16.06.2017 – T, ZSZ

Praktyki zawodowe

technikum

II TK technik ekonomista (2 tyg.)

14.11 – 25.11.2016

III TG technik górnictwa podziemnego (4 tyg.)

30.01 24.02.2017

III TE technik elektryk (4 tyg.)

27.02 24.03.2017

III TM technik mechanik (3 tyg.)

23.03 – 12.04.2017

III TI technik informatyk (4 tyg.)

13.03 – 7.04.2017

III TK technik ekonomista (4 tyg.)

13.03 – 7.04.2017

II TM technik mechanik (4 tyg.)

4.05 – 31.05.2017