Dyżury

PLAN DYŻURÓW

Na parterze dyżury sprawowane są w strefach, kolejno: 1 – wejście główne, 2 – klatka schodowa na skrzyżowaniu korytarzy, 3 – okolice hali sportowej i sklepiku.

Dyżury od dnia 2 stycznia 2017 r.

PONIEDZIAŁEK

PRZERWA

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

7:00 – 7:10

K.Gretka K.Szołtys M.Kułaga

S.Wykręt A. Kamińska

7:55 – 8:00

M.Makohoń K.Szołtys M.Meroń

D.Małek A. Kamińska

8:45 – 8:50

K.Szołtys M.Meroń  V.Binek

D.Małek A.Pikania-Gniełka

9:35 – 9:40

K.Gretka M.Meroń V.Binek

A.Świstek A.Pikania-Gniełka

10:25 – 10:35

 K.Szołtys M.Kułaga

A.Świstek S.Wykręt

10:35 – 10:45

M.Makohoń M.Meroń V.Binek

A.Dziedzic-Januszewska M.Gdula

11:30 – 11:35

M.Makohoń A.Rybak A.Karkoszka

A. Dziedzic – Januszewska M.Gdula

12:20 – 12:25

A,Dziedzic-Januszewska  U.Urbińska A.Karkoszka

A.Rybak

M.Gdula

13:10 – 13:15

A.Lee U.Urbińska 

  R.Szalonek

14:00 – 14:05

iA.Lee K.Karkoszka

M.Świerczyna  R.Szalonek

14:50 – 14:55

R.Szalonek A.Lee K.Karkoszka

M.Świerczyna R.Szalonek

15:40 – 15:45

 

   

WTOREK

PRZERWA

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

7:00 – 7:10

A.Starzycki M.Torba M.Kułaga

A.Rybak S.Wykręt

7:55 – 8:00

A,Starzycki M.Torba M.Kułaga

C.Jakubiec R.Moycho

8:45 – 8:50

A.Rybak M.Torba M.Pociennik

A.Jochemczyk R.Moycho

9:35 – 9:40

K.Karkoszka A.Rybak M.Pociennik

A.Jochemczyk R.Moycho

10:25 – 10:35

A.Starzycki  K.Karkoszka

J.Krakowiecka K.Konopka

10:35 – 10:45

A.Karkoszka M.Gdula M.Pociennik

G.Kondziołka C.Jakubiec

11:30 – 11:35

K.Szymański M.Gdula V.Binek

A.Dziedzic-Januszewska

M.Głos

12:20 – 12:25

A.Lee A.Malik 

C.Jakubiec S.Binek

13:10 – 13:15

A.Lee I.Czamberg A.Pikania-Gniełka

M.Makohoń A.Kolasa

14:00 – 14:05

A.Malik I.Czamberg A.Pikania-Gniełka

M.Makohoń

A.Kolasa

14:50 – 14:55

 I.Czamberg

M.Świerczyna

A.Kolasa

15:40 –15:45

 

   

ŚRODA

PRZERWA

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

7:00 – 7:10

S,Kurtycz M.Kułaga J.Jochemczyk

K.Polak

A.Świstek

7:55 – 8:00

C.Jakubiec M.Kułaga S.Kurtycz

K.Polak K.Szymański

8:45 – 8:50

A.Kamińska M.Pociennik S.Wykręt

A.Dziedzic-Januszewska S.Binek

9:35 – 9:40

A.Kamińska M.Pociennik K.Karkoszka

A.Dziedzic-Januszewska S.Binek

10:25 – 10:35

A.Kamińska S.Wykręt K.Karkoszka

K.Polak R.Szalonek

10:35 – 10:45

A.Malik M.Głos S.Kurtycz

T.Nowak

Ks.K.Szymański

11:30 – 11:35

A.Malik M.Głos S.Kurtycz

J.Krakowiecka Cz.Matyjasik

12:20 – 12:25

M.Makohoń D.Parzych M.Meroń

J.Krakowiecka Cz.Matyjasik

13:10 – 13:15

M.Makohoń D.Parzych M.Meroń

Z.Kulczyk A.Rybak

14:00 – 14:05

Cz.Matyjasik D.Parzych M.Meroń

Z.Kulczyk S.Binek

14:50 – 14:55

Z.Kulczyk

C.Jakubiec S.Binek

 

CZWARTEK

PRZERWA

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

7:00 – 7:10

K.Tomala S.Kurtycz M.Gdula Z.Kulczyk

S.Wykręt M.Głos

7:55 – 8:00

K.Tomala S.Kurtycz K.Karkoszka

J.Krakowiecka K.Konopka

8:45 – 8:50

B.Szynalik M.Głos M.Kułaga

K.Polak

K.Konopka

9:35 – 9:40

B.Szynalik S.Kurtycz M.Głos

A.Jochemczyk

K.Konopka

10:25 – 10:35

B.Szynalik M.Makohoń V.Binek

M.Głos K.Gretka

10:35 – 10:45

G.Kondziołka A.Malik H.Niemczuk

A.Jochemczyk S.Binek

11:30 – 11:35

G.Kondziołka T.Nowak A.Karkoszka

Ks.K.Szymański K.Gretka

12:20 – 12:25

C.Jakubiec T.Nowak A.Karkoszka

A.Kamińska K.Gretka

13:10 – 13:15

G.Kondziołka I.Czamberg A.Karkoszka

M.Świerczyna

A.Dziedzic-Januszewska

14:00 – 14:05

G.Kondziołka I.Czamberg A.Malik

 14:50 A.Malik

M.Świerczyna

 

Cz.Matyjasik

14:50 K.Gretka

PIĄTEK

PRZERWA

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

7:00 – 7:10

M.Gdula B.Szynalik A.Pikania-Gniełka

M.Świerczyna R,Szalonek

7:55 – 8:00

M.Gdula I.Czamberg M.Kułaga

M.Świerczyna R.Szalonek

8:45 – 8:50

Cz,Matyjasik I.Czamberg V.Binek

M.Świerczyna K.Gretka

9:35 – 9:40

Cz.Matyjasik R.Szalonek M.Pociennik

M.Świerczyna R.Moycho

10:25 – 10:35

D.Parzych B.Szynalik M.Pociennik

K.Szymański R.Moycho

10:35 – 10:45

Cz.Matyjasik R.Szalonek A.Pikania-Gniełka

K.Polak

M.Gdula

11:30 – 11:35

A.Starzycki D.Parzych A.Pikania-Gniełka

R.Moycho M.Gdula

12:20 – 12:25

 B.Szynalik D.Parzych

G.Kondziołka A.Kolasa

13:10 – 13:15

A.Starzycki B.Szynalik 

T.Nowak A.Kolasa

14:00 – 14:05

B.Szynalik C.Jakubiec

T.Nowak  

14:50 – 14:55

C.Jakubiec

   

W przypadku nieobecności nauczyciela dyżurującego, dyżur podejmuje prowadzacy zastępstwo na lekcji następujacej po wyznaczonym dyżurze lub wyznaczony wg poniższej tabeli.

 

ZASTĘPSTWA ZA DYŻURY W DNIU: 2016r.
PRZED LEKCJĄ PRZERWA NAUCZYCIEL NIEOBECNY NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY PIĘTRO
 

7:00-7:10

     
 

7:55-8:00

     
 

8:45-8:50

     
 

9:35-9:40

     
 

10:25-10:35

     

10:35-10:4

     
6

11:30-11:35

     
7 12.20-12.25      
8

13:10-13:15

     
9

14:00-14:05

     
10

14:50-14:55