Skład samorządu uczniowskiego

Przewodniczący:

Konrad Syrek

III TE

Zastępca przewodniczącego:

Maksymilian Momot

III TE

Skarbnik:

Jakub Baron

I TI