Wywiadówki

Harmonogram Wywiadówek

 

Zebrania informacyjne dla rodziców

Dla klas pierwszych

08.09.2016

Dla pozostałych klas

22.09.2016

Terminy wywiadówek 

Wywiadówka dla klas I-IV

27.10.2016

Wywiadówka dla klas I-IV

01.12.2016

Wywiadówka dla klas I-IV

12.01.2017

Wywiadówka dla klas I-IV

(informacje o przewidywanych ocenach rocznych dla klas maturalnych)

06.04.2017

Wywiadówka dla klas I-III

(informacje o przewidywanych ocenach rocznych)

01.06.2017