Wywiadówki

Harmonogram Wywiadówek

Zebrania informacyjne dla rodziców

Dla klas pierwszych

14.09.2017

Dla pozostałych klas

21.09.2017

Terminy wywiadówek  

Wywiadówka dla klas I-IV

26.10.2017

Wywiadówka dla klas I-IV

30.11.2017

Wywiadówka dla klas I-IV

25.01.2018

Wywiadówka dla klas I-IV

(informacje o przewidywanych ocenach rocznych dla klas maturalnych)

05.04.2018

Wywiadówka dla klas I-III

(informacje o przewidywanych ocenach rocznych)

29.05.2018