Branżowa Szkoła I stopnia – Klasa Rzemieślnicza

KLASA RZEMIEŚLNICZA- czyli pierwsza praca

Uczniowie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wybierają zawód i z pomocą szkoły lub samodzielnie poszukują praktyki u pracodawców. W szkole, przez 3 dni w tygodniu, zdobywają wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnych, m.in.: języka polskiego, matematyki, geografii, biologii. Zawodu uczą się w pozostałe dni u wybranego przez siebie pracodawcy. Raz w roku uczniowie uczestniczą w finansowanym przez szkołę kursie specjalistycznych przedmiotów zawodowych. W najbardziej popularnych zawodach kursy odbywają się na miejscu, w funkcjonującym w szkole Powiatowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego. Nauka w klasie wielozawodowej gwarantuje szereg uprawnień pracowniczych.

Uprawnienia pracownicze:

• wynagrodzenie za pracę
• opłacanie składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
• czas nauki w szkole wlicza się do stażu pracy
• wypłata zasiłku chorobowego za zwolnienia lekarskie
• prawo do urlopu wypoczynkowego

Pełny wykaz zawodów znajdziesz na stronie internetowej www.cke.edu.pl

Szkoła od wielu lat współpracuje z kilkudziesięcioma pracodawcami powiatu bieruńsko-lędzińskiego, tyskiego, pszczyńskiego i oświęcimskiego.

Baza pracodawców zobacz

Przedmioty punktowane przy naborze:

• język polski,
• matematyka
• do wyboru: informatyka, zajęcia techniczne (system elektroniczny wybiera przedmiot najwyżej oceniony)
• do wyboru: fizyka, chemia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie (system elektroniczny wybiera przedmiot najwyżej oceniony)