Technik Elektryk

TECHNIK ELEKTRYK –  elektryzujący zawód dla ambitnych

Atrakcyjny, nowoczesny i poszukiwany zawód.  Jego zdobycie pozwala aktywnie funkcjonować na zmieniającym się rynku pracy, daje możliwość zatrudnienia  nie tylko w kopalni, ale także w małych i większych zakładach energetycznych, elektrowniach, branży budowlanej. Gruntowna wiedza techniczna umożliwia podjęcie nauki na wyższych studiach technicznych.

Przedmioty zawodowe przygotowują do następujących kwalifikacji zawodowych:
  • ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
  • ELE.03 Eksploatacja instalacji , maszyn i urządzeń elektrycznych
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
  • wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
  • montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
  • wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
  • eksploatowanie instalacji elektrycznych
  • eksploatowanie maszyn i urządzeń elektrycznych

Możliwość gwarancji zatrudnienia w PGG S.A. oraz comiesięcznego stypendium i nagrody rocznej.

Typowe miejsca pracy:

•  zakłady energetyczne,
•  elektrownie,
•  zakłady górnicze, hutnicze, transportu wodnego i kolejowego, gospodarki komunalnej,
• przedsiębiorstwa produkujące i eksploatujące maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne,
•  zakłady usługowe naprawiające maszyny elektryczne.

Przedmioty punktowane przy naborze:

•  język polski,
•  matematyka,
•  technika,
•  do wyboru: fizyka, informatyka, chemia (system elektroniczny wybiera przedmiot najwyżej punktowany).

Font Resize