Technik Elektryk

TECHNIK ELEKTRYK –  elektryzujący zawód dla ambitnych

Atrakcyjny, nowoczesny i poszukiwany zawód.  Jego zdobycie pozwala aktywnie funkcjonować na zmieniającym się rynku pracy, daje możliwość zatrudnienia  nie tylko w kopalni, ale także w małych i większych zakładach energetycznych, elektrowniach, branży budowlanej. Gruntowna wiedza techniczna umożliwia podjęcie nauki na wyższych studiach technicznych.

SPECJALNOŚĆ:

Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych górnictwa podziemnego 

COMIESIĘCZNE STYPENDIUM W WYSOKOŚCI 200zł NETTO, A DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW NAGRODA ROCZNA W WYSOKOŚCI 1000zł NETTO. 

CZAS NAUKI WLICZA SIĘ DO STAŻU PRACY

 

Przedmioty zawodowe przygotowujące do uzyskania kwalifikacji zawodowych:

•  EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

•  EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Kształcone umiejętności: 

•  projektowanie prostych układów elektrycznych,
•  wykonywanie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,
•  odczytywanie schematów ideowych, montażowych,
•  odczytywanie rysunków technicznych elementów   konstrukcyjnych,
•  dokonywanie pomiarów elektrycznych,
•  instalowanie, użytkowanie i obsługa układów energoelektronicznych,
•  dokonywanie prostych napraw,
•  posługiwanie się komputerowym oprogramowaniem w zakresie pracy elektryka,
•  diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych.

Typowe miejsca pracy:

•  zakłady energetyczne,
•  elektrownie,
•  zakłady górnicze, hutnicze, transportu wodnego i kolejowego, gospodarki komunalnej,
• przedsiębiorstwa produkujące i eksploatujące maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne,
•  zakłady usługowe naprawiające maszyny elektryczne.

Przedmioty punktowane przy naborze:

•  język polski,
•  język obcy,
•  zajęcia techniczne,
•  do wyboru: matematyka, fizyka, informatyka, chemia (system elektroniczny wybiera przedmiot najwyżej punktowany).