Technik Mechanik

TECHNIK MECHANIK – zawód dla szukających wyzwań

Zawód pozwalający rozwijać zmysł praktyczny, uczy perfekcji w działaniu.  Mechanicy będą obsługiwać i serwisować maszyny  i urządzenia,  pracować w służbach utrzymania zakładów produkcyjnych, kopalń, warsztatów rzemieślniczych. Znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zakładach usługowo-naprawczych. Zostaną przygotowani do projektowania w profesjonalnych  programach graficznych ( AutoCAD, Solid Edge).  

SPECJALNOŚĆ:

Eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych górnictwa podziemnego 

COMIESIĘCZNE STYPENDIUM W WYSOKOŚCI 200zł NETTO, A DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW NAGRODA ROCZNA W WYSOKOŚCI 1000zł NETTO. 

CZAS NAUKI WLICZA SIĘ DO STAŻU PRACY

Przedmioty zawodowe przygotowują do następujących kwalifikacji zawodowych:

 •  MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 •  MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Kształcone umiejętności:

•  wytwarzanie części maszyn i urządzeń,
•  instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń,
•  obsługiwanie maszyn i urządzeń,
•  organizowanie procesu produkcji.

Typowe miejsca pracy:

 •  służby utrzymania ruchu,
 •  operatorzy obrabiarek skrawających,
 •  fabryki produkujące części maszyn,
 •  wydziały mechaniczno-dołowe (MMUD) kopalń.

Przedmioty punktowane przy naborze:

•  język polski,
•  język obcy,
•  zajęcia techniczne,
•  do wyboru: matematyka, fizyka, informatyka, chemia (system elektroniczny wybiera przedmiot najwyżej oceniony).