Technik żywienia i usług gastronomicznych

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH – zawód nie tylko dla koneserów smaku

Ciekawy i stale rozwijający się zawód dla ludzi z pasją kulinarną. Uczniowie zdobywają umiejętności z zakresu sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego serwowania dań, prawidłowej obsługi klienta indywidualnego, organizacji żywienia zbiorowego, przygotowania i obsługi imprez okolicznościowych. W trakcie nauki uczniowie nabywają także umiejętności z zakresu cateringu oraz samodzielnego przygotowania i prowadzenia zakładu gastronomicznego.

Przedmioty zawodowe przygotowują do uzyskania kwalifikacji zawodowych:

•TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

•TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Kształcone umiejętności:

•przechowywanie żywności,
•sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów,
•planowanie i ocena żywienia,
•organizowanie produkcji gastronomicznej,
•planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych.

Typowe miejsca pracy:

• bary, restauracje, kawiarnie,
•hotele, pensjonaty,
•firmy cateringowe,
•zakłady prowadzące działalność gastronomiczną,
•podmioty prowadzące działalność agroturystyczną,
• instytucje zajmujące sie obrotem żywnością.

Przedmioty punktowane przy naborze:

•język polski,
•język obcy,
•informatyka,
•do wyboru: zajęcia techniczne, geografia, historia (system elektroniczny wybiera przedmiot najwyżej oceniony