Technik organizacji reklamy

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY – nowoczesny zawód dla kreatywnych.

Zawód szerokoprofilowy, łączący rozległa wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ekonomii, organizacji , sztuki, psychologii informatyki. Zawód technika organizacji reklamy wykształci w przyszłym absolwencie umiejętność doboru metod i form badań rynkowych, docierania i skutecznego oddziaływania na odbiorców różnymi środkami reklamy, stosowania różnorodnych technik reklamy w odniesieniu do konkretnego klienta, a także organizację działań promocyjnych.

Przedmioty zawodowe przygotowują do uzyskania kwalifikacji zawodowych:

• AU.29. Sprzedaży produktów i usług reklamowych

• AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Kształcone umiejętności:

• przygotowanie oferty i usług reklamowych,
• prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych,
• tworzenie przekazu reklamowego,
• projektowanie środków reklamowych,
• tworzenie planu medialnego,
• przygotowanie środków reklamowych,
• badanie skuteczności reklamy,
• organizowanie pracy małych zespołów.

Typowe miejsca pracy:

• agencje reklamowe i marketingowe,
• biura ogłoszeń,
• studia graficzne,
• media (prasa, radio, telewizja)
• działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw,
• agencje ds. kontaktów z prasą i kształtowaniem opinii publicznej (public relation).

Przedmioty punktowane przy naborze:

• język polski,
• język obcy,
• informatyka,
• do wyboru: geografia, zajęcia techniczne, historia (system elektroniczny wybiera przedmiot najwyżej oceniony).