Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – klasa 3

INFORMACJE BIEŻĄCE

KOMUNIKAT

Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu w sprawie realizacji zadań edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID-19.

Organizacja zajęć

 1. Od 25 marca do 10 kwietnia 2020r. lekcje dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych będą odbywać się zdalnie.
 2. Zdalne nauczanie będzie realizowane w szczególności za pośrednictwem materiałów przygotowanych przez nauczycieli i zamieszczonych na stronie szkolnej w zakładce LICEUM DLA DOROSŁYCH.
 3. Każda lekcja rozpocznie się o godzinie zgodnej z planem lekcji od wysłania na adres zaoczni@pzsbierun.pl konspektu zajęć dla słuchaczy.
 4. Słuchacze na adres zaoczni@pzsbierun.pl przesyłają informację o zdalnym udziale w zajęciach w rzeczywistym czasie ich trwania.
 5. Konspekt będzie obejmować taki zakres, aby mógł być zrealizowany w czasie godziny lekcyjnej (45 minut).
 6. W czasie trwania godziny lekcyjnej słuchacze będą mogli kontaktować się z nauczycielem za pośrednictwem wiadomości przesyłanej na adres zaoczni@pzsbierun.pl
 7. Lekcje wymagające objaśnienia wprowadzanego materiału mogą być prowadzone interaktywnie, jeśli przed daną lekcją zostanie ustalona przez nauczyciela i uczniów forma komunikacji (dla nieobecnych lekcja będzie dostępna poza rzeczywistym czasem trwania zajęć).
 8. Inne źródła i materiały, z których słuchacze będą korzystać podczas zajęć to: podręczniki, narzędzia informatyczne rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz wybrane przez nauczyciela materiały i narzędzia informatyczne z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w sieci.

Ocenianie i klasyfikowanie

 1. Ocenianie bieżące odbywać się będzie zgodnie z dotychczasowymi zasadami, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających ze kształcenia na odległość.
 2. Semestralna ocena klasyfikacyjna z poszczególnych zajęć edukacyjnych ustalana będzie zgodnie z § 6 Zarządzenia nr 7/2020 Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu z dnia 24 marca 2020 r.
 3. Oceny na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych (tzw różnic programowych) ustalane będą zgodnie z § 7 Zarządzenia nr 7/2020 Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu z dnia 24 marca 2020 r.
 4. Treść zarządzenia została do Państwa przesłana pocztą elektroniczną na podany przez Państwa adres.

Monitorowanie postępów słuchacza

 1. Źródłem informacji o bieżących wynikach pracy słuchacza będą wiadomości o ocenach przesyłane do słuchacza i do wiadomości dyrektora szkoły.
 2. Słuchacz będzie mieć możliwość kontaktowania się z każdym nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz z wychowawcą za pośrednictwem wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres zaoczni@pzsbierun.pl lub za pomocą komunikatora ustalonego przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Zwracam się do wszystkich słuchaczy szkoły z prośbą o szczególną samodyscyplinę.W tej zupełnie niecodziennej sytuacji nauczyciele będą stwarzać Państwu warunki nauki w takim zakresie, jakim jest to tylko dziś możliwe. Dzięki Państwa zaangażowaniu wspólnie będziemy cieszyć się sukcesem. Dziś już  wiemy, że ta forma edukacji potrwa do zakończenia zajęć w szkole zaocznej. Nie można  zmarnować żadnej lekcji.

Wszystkim życzę zdrowia.

Joanna Kozub wicedyrektor

_____________________________________________________

Poniżej znajdują się materiały przygotowane przez nauczycieli prowadzących zajęcia pomocne w udziale w zajęciach na odległość.

Język angielski

29.03 język angielski

Język polski 

reklama, perswazja, manipulacja

Matematyka

temat 1

temat 2

temat 3

Geografia

geografia ustny

geografia 29.03.2020

Wiedza o społeczeństwie

zagadnienia i tematyka pracy z WOSu

_____________________________________________________

Szczegółowe informacje słuchacze otrzymują bezpośrednio od nauczycieli prowadzących zajęcia i egzaminy z maila klasowego zaoczni@pzsbierun.pl  
Wszelkie zapytania należy kierować bezpośrednio na wskazany adres z zaznaczeniem, do którego nauczyciela jest ono kierowane. Zapytanie musi być podpisane imieniem i nazwiskiem.

RÓŻNICE PROGRAMOWE (dla słuchaczy, którzy ukończyli zsz przed rokiem 2015).

INFORMATYKA zadania praktyczne

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI egzamin pisemnyegzamin ustny

BIOLOGIA egzamin pisemny, egzamin ustny

CHEMIA egzamin pisemny, egzamin ustny

TERMINY ZJAZDÓW LO DLA DOROSŁYCH W PZS W BIERUNIU  2018/2019

3 LO

Semestr 5 Semestr 6
1 7-8  września 1 (9) 14-15 grudnia
2 21-22 września 2 (10) 1-2 lutego
3 5-6 października 3 (11) 15-16 lutego
4 19-20 października 4 (12) 29 lutego -1 marca
5 26-27 października 5 (13) 14-15 marca
6 16-17  listopada 6 (14) 28-29 marca
7 23-24  listopada 7 (15) 4-5 kwietnia
8 7-8 grudnia
 

Plan zajęć na zjeździe 9 – 10

3 LO  semestr VIOpiekun Anna Starzycka
Dzień tygodnia lekcja czas trwania przedmiot prowadzący sala
SOBOTA l.1 7.10-7.55
l.2 8.00-8.45 Język polski K. Szołtys 10
l.3 8.50-9.35 Język polski K. Szołtys 10
l.4 9.40-10.25 Język polski K. Szołtys 10
l.5 10.30-11.15 Matematyka K. Szukała 10
l.6 11.20-12.05 Matematyka K. Szukała 10
l.7 12.10-12.55 Matematyka K. Szukała 10
l.8 13.00-13.45
NIEDZIELA l.1 7.10-7.55
l.2 8.00-8.45 Język angielski K. Konopka/K. Strumidło 10/A1
l.3 8.50-9.35 Wiedza o społeczeństwie M. Makohoń 10
l.4 9.40-10.25 Wiedza o społeczeństwie M. Makohoń 10
l.5 10.30-11.15 Geografia A. Starzycka 10
l.6 11.20-12.05 Geografia A. Starzycka 10
l.7 12.10-12.55 Geografia A. Starzycka 10
l.8 13.00-13.45

Plan zajęć na zjeździe 11 – 12

Dzień tygodnia lekcja czas trwania przedmiot prowadzący sala
SOBOTA l.1 7.10-7.55
l.2 8.00-8.45 Język polski K. Szołtys 10
l.3 8.50-9.35 Język polski K. Szołtys 10
l.4 9.40-10.25 Język polski K. Szołtys 10
l.5 10.30-11.15 Matematyka K. Szukała 10
l.6 11.20-12.05 Matematyka K. Szukała 10
l.7 12.10-12.55 Matematyka K. Szukała 10
l.8 13.00-13.45
NIEDZIELA l.1 7.10-7.55
l.2 8.00-8.45 Język angielski K. Konopka/K. Strumidło 10/A1
l.3 8.50-9.35 Wiedza o społeczeństwie M. Makohoń 10
l.4 9.40-10.25 Wiedza o społeczeństwie M. Makohoń 10
l.5 10.30-11.15 Geografia A. Starzycka 10
l.6 11.20-12.05 Geografia A. Starzycka 10
l.7 12.10-12.55 Geografia A. Starzycka 10
l.8 13.00-13.45 Geografia A. Starzycka 10

Plan zajęć na zjeździe 13

Dzień tygodnia lekcja czas trwania przedmiot prowadzący sala
SOBOTA l.1 7.10-7.55
l.2 8.00-8.45 Język polski K. Szołtys 10
l.3 8.50-9.35 Język polski K. Szołtys 10
l.4 9.40-10.25 Język polski K. Szołtys 10
l.5 10.30-11.15 Matematyka K. Szukała 10
l.6 11.20-12.05 Matematyka K. Szukała 10
l.7 12.10-12.55 Matematyka K. Szukała 10
l.8 13.00-13.45
NIEDZIELA l.1 7.10-7.55
l.2 8.00-8.45 Język angielski K. Konopka/K. Strumidło 10/A1
l.3 8.50-9.35 Wiedza o społeczeństwie M. Makohoń 10
l.4 9.40-10.25 Wiedza o społeczeństwie M. Makohoń 10
l.5 10.30-11.15 Wiedza o społeczeństwie M. Makohoń 10
l.6 11.20-12.05 Geografia A. Starzycka 10
l.7 12.10-12.55 Geografia A. Starzycka 10
l.8 13.00-13.45 Geografia A. Starzycka 10
l.9 13.50-14.35 Geografia A. Starzycka 10

Plan zajęć na zjeździe 14

Dzień tygodnia lekcja czas trwania przedmiot prowadzący sala
SOBOTA l.1 7.10-7.55 Język polski K. Szołtys 10
l.2 8.00-8.45 Język polski K. Szołtys 10
l.3 8.50-9.35 Język polski K. Szołtys 10
l.4 9.40-10.25 Język polski EGZAMIN K. Szołtys 10
l.5 10.30-11.15 Matematyka K. Szukała 10
l.6 11.20-12.05 Matematyka K. Szukała 10
l.7 12.10-12.55 Matematyka K. Szukała 10
l.8 13.00-13.45 Matematyka EGZAMIN K. Szukała 10
NIEDZIELA l.1 7.10-7.55 Język angielski K. Konopka/K. Strumidło 10/A1
l.2 8.00-8.45 Język angielski EGZAMIN K. Konopka/K. Strumidło 10/A1
l.3 8.50-9.35 Wiedza o społeczeństwie M. Makohoń 10
l.4 9.40-10.25 Wiedza o społeczeństwie EGZAMIN M. Makohoń 10
l.5 10.30-11.15 Geografia A. Starzycka 10
l.6 11.20-12.05 Geografia A. Starzycka 10
l.7 12.10-12.55 Geografia A. Starzycka 10
l.8 13.00-13.45 Geografia A. Starzycka 10

Plan zajęć na zjeździe 15

Dzień tygodnia lekcja czas trwania przedmiot prowadzący sala
SOBOTA l.1 7.10-7.55 Język polski K. Szołtys 10
l.2 8.00-8.45 Język polski K. Szołtys 10
l.3 8.50-9.35 Język polski K. Szołtys 10
l.4 9.40-10.25 Język polski EGZAMIN K. Szołtys 10
l.5 10.30-11.15 Matematyka K. Szukała 10
l.6 11.20-12.05 Matematyka K. Szukała 10
l.7 12.10-12.55 Matematyka EGZAMIN K. Szukała 10
l.8 13.00-13.45
NIEDZIELA l.1 7.10-7.55 Język angielski K. Konopka/K. Strumidło 10/A1
l.2 8.00-8.45 Język angielski EGZAMIN K. Konopka/K. Strumidło 10/A1
l.3 8.50-9.35 Wiedza o społeczeństwie M. Makohoń 10
l.4 9.40-10.25 Wiedza o społeczeństwie M. Makohoń 10
l.5 10.30-11.15 Geografia EGZAMIN A. Starzycka 10
l.6 11.20-12.05 Geografia A. Starzycka 10
l.7 12.10-12.55 Geografia A. Starzycka 10
l.8 13.00-13.45 Geografia A. Starzycka 10