REKRUTACJA LO

STRONA W PRZYGOTOWANIU

zapraszamy wkrótce . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
w Bieruniu
na rok szkolny 2017/2018

 

Od 5 czerwca 2017r. składanie wniosków wraz w wymaganymi dokumentami – kserokopia dowodu osobistego, 2 zdjęcia oraz wniosek >>pobierz w wersji pdf<< >>pobierz w wersji doc<<

Do 16 sierpnia 2017r. należy złożyć w sekretariacie szkoły należy złożyć świadectwo ukończenia szkoły

17 sierpnia 2017 r. ogłoszenie listy przyjętych

 

ABSOLWENCI ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH ROZPOCZYNAJĄ NAUKĘ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH OD KLASY II