O nas

Jak to się zaczęło

Pierwszy dzwonek w Zasadniczej Szkole Górniczej KWK „Piast” – taką nazwę nosiła wówczas nasza szkoła – zabrzmiał 1 września 1978 r. 176 uczniów pod okiem 15 pedagogów rozpoczęło naukę w kierunkach : mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego, górnik technicznej eksploatacji złóż i elektromonter górnictwa podziemnego. Od tej pory mury bieruńskiego PZS-u opuściło ponad 5000 absolwentów i….. zdarza się , że powracają w roli rodziców lub nauczycieli.

 

Dzisiaj

Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu jest bardzo dynamicznie rozwijającą się szkołą o prawie 40 – letniej tradycji w kształceniu technicznym. Misją szkoły jest indywidualne spojrzenie na każdego ucznia. Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze, sprzyjającej zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu uzdolnień. Szkoła realizuje wiele innowacyjnych przedsięwzięć, m.in. praktyki zagraniczne, wymiany międzynarodowe, dodatkowe kursy kwalifikacyjne, staże zawodowe. Zapewniamy naukę w komfortowych warunkach – w profesjonalnie wyposażonych pracowniach technicznych, multimedialnych pracowniach językowych, laboratoriach i warsztatach szkolnych. Standardem w naszej szkole jest komputerowe wyposażenie każdej sali lekcyjnej. Zajęcia prowadzą w pełni zaangażowani w życie szkoły pedagodzy, którzy w swojej pracy wykorzystują nowoczesne i zindywidualizowane metody nauczania. Sprzyja to osiąganiu sukcesu przez naszych uczniów, dzięki temu szczycimy się wysoką zdawalnością matur i egzaminów zawodowych.