PEDAGOG SZKOLNY

GODZINY PRACY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

Magdalena Nowrocka

PONIEDZIAŁEK            10.00 -15.30

WTOREK                     8.00 – 12.00

ŚRODA                        10.30 – 15.30

CZWARTEK                 8.00 – 12.00

PIĄTEK                        10.00 – 14.00

Agata Zięba

PONIEDZIAŁEK            8.00 -12.30

WTOREK                     11.30 – 16.00

ŚRODA                        8.00 – 12.30

CZWARTEK                 12.00 – 16.00

PIĄTEK                        8.00 – 12.30

 

  

Kiedy warto zgłosić się do psychologa lub pedagoga szkolnego?

Jeśli:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny;
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem lub innym uczniem;
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem;
 • Chciałbyś po prostu porozmawiać;
 • Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz, w jaki sposób;
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić;
 • Przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić;

 Kiedy warto aby rodzic zasięgnął konsultacji u psychologa?

Jeżeli Państwa dziecko:

 • ma trudności w nauce szkolnej: nie rozumie materiału, z trudem go zapamiętuje, , osiąga niskie rezultaty
  w nauce,
 • przejawia trudności z motywacją do nauki, opuszcza zajęcia szkolne,
 • bywa przygnębione, smutne, unika kontaktu, izoluje się
 • ma trudności w radzeniu sobie z emocjami –bywa agresywne, wybuchowe,
 • nie jest akceptowane w klasie lub grupie rówieśniczej, doświadcza agresji lub przemocy ze strony rówieśników,
 • istnieje podejrzenie, że sięga po alkohol lub substancje psychoaktywne (narkotyki, używki),
 • ucieka w świat wirtualny, np. Internetu, gier komputerowych,
 • sprawia trudności wychowawcze

a także wtedy, gdy…
chcecie Państwo lepiej zrozumieć swoje dziecko, polepszyć kontakt z nim i umieć wspierać je w trudnym okresie dorastania.

Przydatne kontakty:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bieruniu

tel. (32) 216-36-90

http://www.poradnia.powiatbl.pl/

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Tel. (32) 324-08-16

http://pcpr.powiatbl.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu

www.mops.bierun.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach

www.mops-ledziny.ovh.org

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

http://www.pfron.org.pl/portal/pl/40/38/Oddzial_Slaski.html

Strona Dzieci Sprawnych Inaczej

http://www.dzieci.org.pl

Forum Autyzmu

www.forumautyzmu.pl

Polskie Towarzystwo Dysleksji

www.ptd.edu.pl

Internetowa Poradnia Antynarkotykowa

www.narkomania.org.pl

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

www.parpa.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej

www.men.waw.pl

Kuratorium Oświaty w Katowicach

www.kuratorium.katowice.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna

www.cke.edu.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

www.oke.jaworzno.pl

Każdy potrzebujący pomocy pedagogiczno-psychologicznej może  ponadto skorzystać z telefonów zaufania, gdzie dzwoniący zachowuje anonimowość.

116 111
OGÓLNOPOLSKI BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Jednocześnie w Internecie działa serwis 116111.pl, w którym młode osoby mogą zadawać konsultantom pytania w trybie online i rozmawiać z rówieśnikami na forum.

www.116111.pl

116 123
OGÓLNOPOLSKI BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB W KRYZYSIE EMOCJONALNYM

http://www.psychologia.edu.pl/kryzysy-osobiste/telefon-kryzysowy-116123.html

 • W sprawie przemocy:

22 668 70 00
OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE- „NIEBIESKA LINIA”

Oferta telefonu „Niebieska linia” skierowana jest do osób doznających przemocy, osób stosujących przemoc wobec bliskich, świadków przemocy domowej.

http://www.niebieskalinia.pl

 • W sprawie uzależnień:

0801 011 294
TELEFON ZAUFANIA DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

0801 140 068
POMARAŃCZOWA LINIA – OGÓLNOPOLSKA LINIA TELEFONICZNA DLA RODZICÓW DZIECI PIJĄCYCH ALKOHOL

Pomarańczowa linia to program przede wszystkim dla rodziców, którzy mają kłopoty wychowawcze z dziećmi pijącymi alkohol i zażywającymi narkotyki.

Home 1

 • W sprawach zdrowia:

0801 888 448
TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

22 632 08 82
TELEFON DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD JEDZENIA

Można dzwonić w sprawach anoreksji, bulimii, nadwagi oraz innych problemów
z odżywianiem.