Samorząd Uczniowski

Skład SU w roku szkolnym 2019/2020:

Mateusz Siedlaczek – przewodniczący
Dominik Zabłocki – zastępca przewodniczącego
Wiktoria Jędryczko – sekretarz

Opiekunem SU jest pani Magdalena Klyta.