Skład samorządu uczniowskiego

 

Przewodniczący:

 

Bulanda Bartosz 

 

III TM

 

Zastępca przewodniczącego:

 

Ptaszek Alicja

 

 

 

Skarbnik:

 

Pitura Artur