Harmonogram Wywiadówek

Harmonogram Wywiadówek

Zebrania informacyjne dla rodziców

Dla klas pierwszych

13.09.2018

Dla pozostałych klas

20.09.2018

Terminy wywiadówek

Wywiadówka dla klas I-IV

25.10.2018

Wywiadówka dla klas I-IV

29.11.2018

Wywiadówka dla klas I-IV

24.01.2019

Wywiadówka dla klas I-IV

(informacje o przewidywanych ocenach rocznych dla klas maturalnych)

04.04.2019

Wywiadówka dla klas I-III

(informacje o przewidywanych ocenach rocznych)

30.05.2019