AKTUALNOŚCI

 

Uczniowie PZS Bieruń w szkolnej drodze na praktyki zawodowe do  Schkeuditz oraz Rimini.

 18 czerwca 2021 roku, uczniowie technikum: mechanicznego, elektrycznego, informatycznego oraz żywienia i usług gastronomicznych pisali test kwalifikacyjny z języka angielskiego, który ma zdecydować o ich uczestnictwie w naborze do programu POWER na zasadach projektu ERASMUS+ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w roku szkolnym 2021/2022 o tytule „Uczeń PZS Bieruń wykwalifikowanym pracownikiem na europejskim rynku pracy”

Dobrze napisany test z języka angielskiego to jeden z kilku warunków, jakie muszą spełnić uczniowie klasy II TM, II TE, II TI oraz II TŻ podczas postępowania rekrutacyjnego. Zakwalifikowani uczniowie odbędą w październiku 2021 roku, czterotygodniowe praktyki zawodowe w Schkeuditz (Niemcy) oraz Rimini (Włochy).


W zakładce Projekty/POWER (edycja 2021) zostały umieszczone informacje dotyczące rekrutacji do programu POWER na zasadach projektu ERASMUS+ „Uczeń PZS Bieruń wykwalifikowanym pracownikiem na europejskim rynku pracy”

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem naboru do projektu.

O PROJEKCIE