Zarządzenie nr 24.2020 w spr. zmiany trybu nauczania na tryb hubrydowy w PZS w Bieruniu