Organizacja Roku Szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2021

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2021 – 31.12.2021

Ferie zimowe

14.02.2022 – 27.02.2022

Wiosenna przerwa świąteczna

14.04.2022 – 19.04.2022

Zakończenie zajęć lekcyjnych i wręczenie świadectw

Dla klas maturalnych

29.04.2022

Dla pozostałych klas

24.06.2022

Zebrania informacyjne dla rodziców

Dla klas pierwszych

09.09.2021

Dla pozostałych klas

23.09.2021

Terminy wywiadówek

Wywiadówka dla klas I-IV (informacje o przewidywanych ocenach rocznych dla klas maturalnych z przedmiotów zawodowych)

02.12.2021

Wywiadówka dla klas I-IV

28.01.2022

Wywiadówka dla klas I-IV

(informacje o przewidywanych ocenach rocznych dla klas maturalnych)

07.04.2022

Wywiadówka dla klas I-III

(informacje o przewidywanych ocenach rocznych)

09.06.2022

Konferencje klasyfikacyjne

Dla klas maturalnych

20.12.2021 (pn)

25.04.2022 (pt)

Dla pozostałych klas

27.01.2022

20.06.2022 (pn)

Konferencje plenarne

 

02.03.2022

01.07.2022

ostatni tydzień sierpnia 2022

Konferencje szkoleniowe

Na bieżąco

Uroczystości szkolne

Ślubowanie klas pierwszych

11.10.2021

Pożegnanie maturzystów

29.04.2022

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

24.06.2022

Egzaminy maturalne

 

4.05.2022 – 23.05.2022

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

 

 

Część pisemna

 

11-15.01.2022

2-7.06.2022

formuła 2019

 

11.01.2022

21.06.2022

formuła 2017

Część praktyczna

 

 

10.01.2022 „d”

17-22.01.2022 „dk”

11-23.01.2022 „w”,”wk”

formuła 2019

01.06.2022 „d”

8-19.06.2022 „w”

1-19.06.2022 ”wk”, „dk”

formuła 2019

10.01.2022 „d”

12.01-6.02.2022 „w”, „wk”, „dk”

formuła 2017

20.06.2022 „d”

22.06 – 6.07.2022 „w”, „wk”, „dk”

formuła 2017

Egzaminy poprawkowe

Maturalne egzaminy poprawkowe

Ostatni tydzień sierpnia

23.08. 2022 – część pisemna

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

– matura z j. polskiego

04.05.2022 – T

– matura z matematyki

05.05. 2022 – T, BS

– matura z j. angielskiego pp

06.05.2022 – T, BS

– matura z j. angielskiego pr

09.05.2022 – T, BS

– egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

11.01.2022  – T

03.06.2022 – T

dodatkowe dni wolne:

piątek po DEN

Obchody strajku górników KWK Piast

 

Święto Flagi Narodowej

 

15.10.2021 – T, BS

14.12.2021 – T, BS

15.12.2021– T

02.05.2022 – T, BS

Praktyki zawodowe

technikum

III TK technik ekonomista (4 tyg.)

04 – 29.10.2021

III TE technik elektryk (4 tyg.)*

04 – 29.10.2021

III TI technik informatyk (4 tyg.)**

04 – 29.10.2021

III TM technik mechanik (4 tyg.)*

04 – 29.10.2021

III TŻ technik żywienia i usług gastronomicznych (4 tyg.)**

04 – 29.10.2021

III TpI technik informatyk (4 tyg.)**

14.03.2022 – 08.04.2022

III TpŻ technik żywienia i usług gastronomicznych (4 tyg.)**

14.03.2022 – 8.04.2022

III TpM technik mechanik (4 tyg.) *

25.04.2022 – 20.05.2022

III TpE technik elektryk (4 tyg.) *

25.04.2022 – 20.05.2022

III TpK technik ekonomista (4 tyg.) 

25.04.2022 – 20.05.2022

* Uczniowie biorący udział w projekcie ERASMUS +( Niemcy)

** Uczniowie biorący udział w projekcie ERASMUS +( Włochy)