Organizacja Roku Szkolnego

Rok szkolny – 1 września 2022 – 31 sierpnia 2023

Zajęcia dydaktyczne – 1 września 2022 – 23 czerwca 2023

 

 

Semestr I

Semestr II

Dla klas maturalnych

01.09.2022 – 22.12.2022 (16 tyg)

2.01.2023 – 28.04.2023 (15 tyg)

Dla pozostałych klas

01.09.2022 – 13.01.2023 (18 tyg)

30.01.2023– 23.06.2023 (21 tyg)

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2022

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2022– 31.12.2022

Ferie zimowe

16.01.2023 – 29.01.2023

Wiosenna przerwa świąteczna

06.04.2023 – 11.04.2023

Zakończenie zajęć lekcyjnych i wręczenie świadectw

Dla klas maturalnych

28.04.2023

Dla pozostałych klas

23.06.2023

Zebrania informacyjne dla rodziców

Dla klas pierwszych

08.09.2022

Dla pozostałych klas

22.09.2022

Terminy wywiadówek

Wywiadówka dla klas I-IV (informacje o przewidywanych ocenach rocznych dla klas maturalnych z przedmiotów zawodowych oraz przedmiotów zawodowych kończących się w I semestrze)

15.12.2022

Wywiadówka dla klas I-IV

(informacje o przewidywanych ocenach rocznych dla klas maturalnych)

13.04.2023

Wywiadówka dla klas I-III

(informacje o przewidywanych ocenach rocznych)

12.06.2023

Konferencje klasyfikacyjne

Dla klas maturalnych

21.12.2022 (śr)

24.04.2023 (pn)

Dla pozostałych klas

12.01.2023 (czw)

19.06.2023

Konferencje plenarne

 

15.02.2023

30.06.2023

ostatni tydzień sierpnia 2023

Konferencje szkoleniowe

Na bieżąco

Uroczystości szkolne

Ślubowanie klas pierwszych

13.10.2022

Pożegnanie maturzystów

28.04.2023

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

23.06.2023

Egzaminy maturalne

 

4.05.2023 – 23.05.2023

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

formuła 2019

Część pisemna

 

10-14.01.2023

2-7.06.2023

Część praktyczna

9.01.2023 „d”

9-21.01.2023 „dk”, „w”, „wk”

1.06.2023 „d”

1-18.06.2023 „dk”, „w”,  „wk”

Egzaminy poprawkowe

Maturalne egzaminy poprawkowe

21.08. 2023 – część ustna

22.08. 2023 – część pisemna

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

– matura z j. polskiego

04.05.2023 – T, BS

– matura z matematyki

05.05. 2023 – T, BS

– matura z j. angielskiego pp

08.05.2023- T, BS

– matura z j. angielskiego pr

09.05.2023 – T, BS

– egzaminy zawodowe – część pisemna na komputerze

11.01.2023  – T, BS

02.06.2023  – T, BS

dodatkowe dni wolne:

piątek po rozpoczęciu roku szkolnego

poniedziałek przed Uroczystością Wszystkich Świętych

Święto Flagi Narodowej

piątek po Bożym Ciele

 

02.09.2022 – T, BS

 

31.10.2022 – T, BS

02.05.2023 – T, BS

09.06.2023 – T, BS

Praktyki zawodowe

III TK technik ekonomista (4 tyg.)

06.03.2023 – 31.03.2023

III TE technik elektryk (4 tyg.)

III TI technik informatyk (4 tyg.)

III TM technik mechanik (4 tyg.)

III TR technik reklamy ( 4 tyg.)

III TŻ technik żywienia i usług gastronomicznych (4 tyg.)

IV TpI technik informatyk (4 tyg.)

10.10.2022 – 07.11.2022

IV TpŻ technik żywienia i usług gastronomicznych (4 tyg.)

IV TpK technik ekonomista (4 tyg.)

IV TpM technik mechanik (4 tyg.)

IV TpE technik elektryk (4 tyg.)