Organizacja Roku Szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2020

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2020 – 31.12.2020

Ferie zimowe

04.01.2021 – 17.01.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

01.04.2021 – 06.04.2021

Zakończenie zajęć lekcyjnych i wręczenie świadectw

Dla klas maturalnych

30.04.2021

Dla pozostałych klas

25.06.2021

Zebrania informacyjne dla rodziców

Dla klas pierwszych

10.09.2020

Dla pozostałych klas

24.09.2020

Terminy wywiadówek

Wywiadówka dla klas I-IV (informacje o przewidywanych ocenach rocznych dla klas maturalnych z przedmiotów zawodowych)

03.12.2020

Wywiadówka dla klas I-IV

11.02.2021

Wywiadówka dla klas I-IV

(informacje o przewidywanych ocenach rocznych dla klas maturalnych)

08.04.2021

Wywiadówka dla klas I-III

(informacje o przewidywanych ocenach rocznych)

28.05.2021

Konferencje klasyfikacyjne

Dla klas maturalnych

21.12.2020 (pn)

23.04.2021 (pt)

Dla pozostałych klas

10.02.2021

18.06.2021 (pt)

Konferencje plenarne

 

17.02.2021/24.02.2021

02.07.2021

ostatni tydzień sierpnia 2021

Konferencje szkoleniowe

Na bieżąco

Uroczystości szkolne

Ślubowanie klas pierwszych

12.10.2020

Pożegnanie maturzystów

30.04.2021

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

25.06.2021

Egzaminy maturalne

 

4.05.2021 – 20.05.2021

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

 

Część pisemna

 

12.01.2021

22.06.2021

11.06 – 15.06.2021

formuła 2019

Część praktyczna

 

11.01.2021 „d”

13.01.2021 – 19.02.2021

„w”,”wk”, „dk”

21.06.2021 „d”

23.06.2021-8.07.2021

„w”,”wk”, „dk”

8.06 – 12.06.2021

formuła 2019 „dk”

Egzaminy poprawkowe

Maturalne egzaminy poprawkowe

Ostatni tydzień sierpnia

24.08. 2021 – część pisemna

23 -24.08.2021 – część ustna

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

– matura z j. polskiego

04.05.2021 – T, BS

– matura z matematyki

05.05. 2021 – T, BS

– matura z j. angielskiego pp

06.05.2021 – T, BS

– matura z j. angielskiego pr

07.05.2021 – T, BS

– egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

12.01.2021  – T, BS

21-24.06.2021 – T

dodatkowe dni wolne:

wtorek przed zimową przerwą świąteczną

piątek po Bożym Ciele

 

22.12.2020 – T, BS

04.06.2021 – T, BS

Praktyki zawodowe

technikum

II TK technik ekonomista (4 tyg.)

23.11.2020- 20.12.2020

II TŻ technik żywienia i usług gastronomicznych (4 tyg.)

23.11.2020- 20.12.2020

III TM technik mechanik (3 tyg.)

30.11.2020 – 20.12.2020

II TE technik elektryk (4 tyg.)

01.03.2021-28.03.2021

II TI technik informatyk (4 tyg.)

01.03.2021-28.03.2021

III TK technik ekonomista (4 tyg.)

01.03.2021-28.03.2021

III TOR technik organizacji reklamy (4 tyg.)

01.03.2021-28.03.2021

II TM technik mechanik (4 tyg.) *

12.04.2021-10.05.2021

III TE technik elektryk (4 tyg.) *

12.04.2021-10.05.2021

III TI technik informatyk (4 tyg.) **

12.04.2021-10.05.2021

III TŻ technik żywienia i usług gastronomicznych (4 tyg.) **

12.04.2021-10.05.2021

* Uczniowie biorący udział w projekcie ERASMUS +( Niemcy)

** Uczniowie biorący udział w projekcie ERASMUS +( Włochy)