Organizacja Roku Szkolnego

Rok szkolny – 1 września 2023 – 31 sierpnia 2024

Zajęcia dydaktyczne – 4 września 2022 – 21 czerwca 2023

 

Semestr I

Semestr II

Dla klas maturalnych

04.09.2023 – 22.12.2023 (16 tyg)

02.01.2024 – 26.04.2024 (15 tyg)

Dla pozostałych klas

04.09.2023 – 26.01.2024 (20 tyg)

12.02.2024– 21.06.2024 (18 tyg)

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

04.09.2023

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2023– 31.12.2023

Ferie zimowe

29.01.2024 – 11.02.2024

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03.2024 – 02.04.2024

Zakończenie zajęć lekcyjnych i wręczenie świadectw

Dla klas maturalnych

26.04.2024

Dla pozostałych klas

21.06.2024

Zebrania informacyjne dla rodziców

Dla klas pierwszych

14.09.2023

Dla pozostałych klas

21.09.2023

Terminy wywiadówek

Wywiadówka dla klas I-V (informacje o przewidywanych ocenach rocznych dla klas maturalnych z przedmiotów zawodowych)

14.12.2023

Wywiadówka dla klas I-V

(informacje o przewidywanych ocenach rocznych dla klas maturalnych)

11.04.2024

Wywiadówka dla klas I-IV

(informacje o przewidywanych ocenach rocznych)

06.06.2024

Konferencje klasyfikacyjne

Dla klas maturalnych

20.12.2023 (śr)

22.04.2024 (pn)

Dla pozostałych klas

24.01.2024 (śr)

17.06.2024 (pn)

Konferencje plenarne

 

28.02.2024

28.06.2024

ostatni tydzień sierpnia 2024

Konferencje szkoleniowe

Na bieżąco

Uroczystości szkolne

Ślubowanie klas pierwszych

13.10.2023

Pożegnanie maturzystów

26.04.2024

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

21.06.2024

Egzaminy maturalne

 

7.05.2024 – 25.05.2024

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

formuła 2019

Część pisemna

 

10-15.01.2024

4-10.06.2024

Część praktyczna

9.01.2024 „d”

9-20.01.2024  „w”, „wk”, „dk”

3.06.2024 „d”

3-19.06.2024 „w”,  „wk”,  „dk”

Egzaminy poprawkowe

Maturalne egzaminy poprawkowe

20.08. 2024 – część pisemna

21.08. 2024 – część ustna

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

– matura z j. polskiego

07.05.2024 – T, BS

– matura z matematyki

08.05. 2024 – T, BS

– matura z j. angielskiego pp

09.05.2024- T, BS

– matura z j. angielskiego pr

13.05.2024 – T, BS

– egzaminy zawodowe – część praktyczna dokumentacja

– egzaminy zawodowe – część pisemna na komputerze

09.01.2024 – T, BS

10.01.2024 – T, BS

04.06.2024  – T, BS

dodatkowe dni wolne:

piątek przed Wigilią

Święto Flagi Narodowej

piątek po Bożym Ciele

 

22.12.2023 – T, BS

02.05.2024 – T, BS

31.05.2024 – T, BS

Praktyki zawodowe

III TE technik elektryk (4 tyg.)

16.10.2023 – 13.11.2023

III TI technik informatyk (4 tyg.)

III TM technik mechanik (4 tyg.)

III TR technik reklamy ( 4 tyg.)

III TŻ technik żywienia i usług gastronomicznych (4 tyg.)

IV TE technik elektryk (4 tyg.)

25.02.2024 – 23.03.2024

IV TM technik mechanik (4 tyg.)

IV TR technik reklamy ( 4 tyg.)

IV TK technik ekonomista (4 tyg.)

14.04.2024 – 11.05.2024

IV TI technik informatyk (4 tyg.)

IV TŻ technik żywienia i usług gastronomicznych (4 tyg.)