Organizacja Roku Szkolnego

Egzaminy poprawkowe

Maturalne egzaminy poprawkowe

Ostatni tydzień sierpnia

23.08. 2022 – część pisemna