MATURA

MATURA 2023

Strona ta skierowana jest głównie do tegorocznych maturzystów. Zamieszczone tu informacje, odnośniki i linki mają na celu pomoc w przygotowaniu się do matury.


Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów
dodatkowych i w 2023 r. składa się z części ustnej oraz części pisemnej.

WAŻNA INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO MATURY PO RAZ KOLEJNY

W 2023 r. część ustna jest obowiązkowa dla wszystkich zdających, w tym dla zdających,
którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2020–2022, kiedy część
ustna egzaminu maturalnego nie była przeprowadzana. Osoba, która w latach 2020–2022 nie
zdała egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej, przystępując do egzaminu
maturalnego w 2023 r., ma również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego
w części ustnej.

WAŻNE TERMINY

4 – 23 maja  egzamin maturalny w terminie głównym (formuła 2015 zgodnie ze szczegółowym harmonogramem zamieszczonym poniżej)

Wniosek  o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym pobierz EM 2023 Zalacznik 6 UDOKUMENTOWANY WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY NAJPÓŹNIEJ W DNIU EGZAMINU 

1 – 16 czerwca  egzamin maturalny w terminie dodatkowym (formuła 2015 zgodnie ze szczegółowym harmonogramem zamieszczonym poniżej)

7 lipca ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

14 lipca ostateczny termin złożenia Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

21 – 22 sierpnia egzamin maturalny w sesji poprawkowej

8 września – ogłoszenie wyników w sesji poprawkowej


HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH: zobacz

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W 2023: zobacz

INFORMACJA O MATERIAŁACH I PRZYBORACH POMOCNICZYCH w 2023: zobacz!

Przedmiot Przybory i materiały pomocnicze Obowiązkowo

/ fakultatywnie

Zapewnia*
biologia linijka fakultatywnie zdający
kalkulator prosty** obowiązkowo zdający
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki obowiązkowo szkoła
chemia linijka fakultatywnie zdający
kalkulator prosty** obowiązkowo zdający
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki obowiązkowo szkoła
fizyka linijka fakultatywnie zdający
kalkulator prosty** obowiązkowo zdający
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki obowiązkowo szkoła
geografia linijka obowiązkowo zdający
kalkulator prosty** obowiązkowo zdający
lupa fakultatywnie zdający
historia lupa fakultatywnie zdający
informatyka kalkulator prosty** obowiązkowo zdający
język polski słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowo szkoła
matematyka linijka obowiązkowo zdający
cyrkiel obowiązkowo zdający
kalkulator prosty** obowiązkowo zdający
Wybrane wzory matematyczne obowiązkowo szkoła
wiedza o społeczeństwie kalkulator prosty** fakultatywnie zdający
** Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.
Uprawnieni do dostosowania Przybory i materiały pomocnicze Obowiązkowo

/ fakultatywnie

Zapewnia*
osoby słabowidzące przybory optyczne, z których zdający korzysta na co dzień fakultatywnie zdający

KOMUNIKAT O EGZAMINIE Z INFORMATYKI W 2023: : zobacz!

KOMUNIKAT O DOSTOSOWANIACH EGZAMINU MATURALNEGO: zobacz

INFORMATORY MATURALNE formuła 2015 zobacz

Więcej informacji na temat egzaminów znajdziecie na stronach:

www.cke.edu.pl

www.oke.jaworzno.pl