MATURA

MATURA 2023

Strona ta skierowana jest głównie do tegorocznych maturzystów. Zamieszczone tu informacje, odnośniki i linki mają na celu pomoc w przygotowaniu się do matury.


Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów
dodatkowych i w 2023 r. składa się z części ustnej oraz części pisemnej.

WAŻNA INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO MATURY PO RAZ KOLEJNY

W 2023 r. część ustna jest obowiązkowa dla wszystkich zdających, w tym dla zdających,
którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2020–2022, kiedy część
ustna egzaminu maturalnego nie była przeprowadzana. Osoba, która w latach 2020–2022 nie
zdała egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej, przystępując do egzaminu
maturalnego w 2023 r., ma również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego
w części ustnej.

WAŻNE TERMINY

30 września ostateczny termin złożenia wstępnej deklaracji maturalnej

wzory deklaracji do pobrania tutaj 

E-DEKLARACJA  instrukcja wypełniania i składania ->ZOBACZ

7 lutego złożenie deklaracji ostatecznej (w przypadku braku zmian w deklaracji wstepnej, staje się ona deklaracją ostateczną)

4 – 23 maja  egzamin maturalny w terminie głównym (formuła 2015 zgodnie ze szczegółowym harmonogramem zamieszczonym poniżej)

1 – 16 czerwca  egzamin maturalny w terminie dodatkowym (formuła 2015 zgodnie ze szczegółowym harmonogramem zamieszczonym poniżej)

7 lipca ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

14 lipca ostateczny termin złożenia Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

21 – 22 sierpnia egzamin maturalny w sesji poprawkowej

8 września – ogłoszenie wyników w sesji poprawkowej


HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH: zobacz

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W 2023: zobacz

INFORMACJA O MATERIAŁACH I PRZYBORACH POMOCNICZYCH w 2023: zobacz!

KOMUNIKAT O EGZAMINIE Z INFORMATYKI W 2023: : zobacz!

KOMUNIKAT O DOSTOSOWANIACH EGZAMINU MATURALNEGO: zobacz

INFORMATORY MATURALNE formuła 2015 zobacz

Więcej informacji na temat egzaminów znajdziecie na stronach:

www.cke.edu.pl

www.oke.jaworzno.pl