Sale lekcyjne

technik ekonomista, technik organizacji reklamy

technik elektryk

technik informatyk

technik mechanik

technik żywienia i usług gastronomicznych

sale języka polskiego, historii

sale matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii

sale języków obcych

sala pomocy pedagogiczno-psychologicznej

zaplecze sportowe

biblioteka i czytelnia

szkolne korytarze