Technik Elektryk

TECHNIK ELEKTRYK –  zawód wszechstronny

Technik elektryk – zawód atrakcyjny, nowoczesny i poszukiwany na rynku pracy, również w Bieruniu i okolicy.

Cechą wyróżniającą zawód technik elektryk jest nabycie umiejętności i możliwość napraw, modernizacji i konserwacji własnych instalacji elektrycznych, które każdy z nas posiada w domu. Zepsuty silnik, pralka czy suszarka, brak oświetlenia czy podłączenie nowego gniazdka nie będzie już stanowić problemu.

Uczniowie klas czwartych mają możliwość zdobycia uprawnień energetycznych SEP G1 do 1kV!

Nasza szkoła realizuje program PO WER w ramach którego uczniowie w zawodzie technik elektryk wyjeżdżają na praktyki zawodowe do Niemiec.

Nasza szkoła jest również ośrodkiem egzaminacyjnym, w którym uczniowie przystępują do egzaminu zawodowego!

Przedmioty zawodowe przygotowują do następujących kwalifikacji zawodowych:
  • ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
  • ELE.03 Eksploatacja instalacji , maszyn i urządzeń elektrycznych
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
  • wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
  • montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
  • wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
  • eksploatowanie instalacji elektrycznych
  • eksploatowanie maszyn i urządzeń elektrycznych
Typowe miejsca pracy:

•  zakłady energetyczne,
•  elektrownie,
•  zakłady górnicze, hutnicze, transportu wodnego i kolejowego, gospodarki komunalnej,
• przedsiębiorstwa produkujące i eksploatujące maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne,
•  zakłady usługowe naprawiające maszyny elektryczne.

Przedmioty punktowane przy naborze:

•  język polski,
•  matematyka,
•  technika,
•  do wyboru: fizyka, informatyka, chemia (system elektroniczny wybiera przedmiot najwyżej punktowany).