Technik Elektryk

Nasza szkoła realizuje program PO WER w ramach którego uczniowie w zawodzie technik elektryk wyjeżdżają na praktyki zawodowe do Niemiec.

Nasza szkoła jest również ośrodkiem egzaminacyjnym, w którym uczniowie przystępują do egzaminu zawodowego!

Przedmioty zawodowe przygotowują do następujących kwalifikacji zawodowych:
  • ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
  • ELE.05 Eksploatacja instalacji , maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
  • wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
  • montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
  • wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
  • eksploatowanie instalacji elektrycznych
  • eksploatowanie maszyn i urządzeń elektrycznych
Typowe miejsca pracy:

•  zakłady energetyczne,
•  elektrownie,
•  zakłady górnicze, hutnicze, transportu wodnego i kolejowego, gospodarki komunalnej,
• przedsiębiorstwa produkujące i eksploatujące maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne,
•  zakłady usługowe naprawiające maszyny elektryczne.

Przedmioty punktowane przy naborze:

•  język polski,
•  matematyka,
•  technika,
•  do wyboru: fizyka, informatyka, chemia (system elektroniczny wybiera przedmiot najwyżej punktowany).