Technik Mechanik

TECHNIK MECHANIK – zawód dla szukających wyzwań

Zawód pozwalający rozwijać zmysł praktyczny, uczy perfekcji w działaniu.  Mechanicy będą obsługiwać i serwisować maszyny  i urządzenia,  pracować w służbach utrzymania zakładów produkcyjnych, kopalń, warsztatów rzemieślniczych. Znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zakładach usługowo-naprawczych. Zostaną przygotowani do projektowania w profesjonalnych  programach graficznych ( AutoCAD, Solid Edge).  

Przedmioty zawodowe przygotowują do następujących kwalifikacji zawodowych:
 • MEC.08 – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • MEC.09 – Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi:

 •  wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej
 •  wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej
 • wykonywanie połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • naprawianie i konserwowanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

w zakresie kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń:

 • organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń
 • nadzorowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.
A ponadto MECHANIK będzie przygotowany do
 • sporządzania rysunków technicznych w oprogramowaniu informatycznym systemu CAD w 2D oraz 3D
 • posługiwania się oprogramowaniem informatycznym w programowaniu oraz sterowaniu maszyn i urządzeń w systemach CAM
 • organizowania i nadzorowania przebiegu procesu wytwarzania maszyn i urządzeń
 • przeprowadzania kontroli jakości wykonania wyrobu i usług
 • instalowania i uruchamiania obiektów mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji
 • eksploatowania maszyn i urządzeń
 • projektowania prostych obiektów mechanicznych wraz ze sporządzaniem ich dokumentacji technicznej
 • sporządzania kalkulacji wytwarzania oraz naprawy maszyn i urządzeń
 • prowadzenia dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej oraz sprawozdawczej związanej z wykonywaną pracą

Możliwość gwarancji zatrudnienia w PGG S.A. oraz comiesięcznego stypendium i nagrody rocznej.

Typowe miejsca pracy:

 •  służby utrzymania ruchu,
 •  operatorzy obrabiarek skrawających,
 •  fabryki produkujące części maszyn,
 •  wydziały mechaniczno-dołowe (MMUD) kopalń.

Przedmioty punktowane przy naborze:

•  język polski,
•  matematyka,
•  technika,
•  do wyboru: fizyka, informatyka, chemia (system elektroniczny wybiera przedmiot najwyżej oceniony).