Technik żywienia i usług gastronomicznych

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH – zawód nie tylko dla koneserów smaku

Ciekawy i stale rozwijający się zawód dla ludzi z pasją kulinarną. Uczniowie zdobywają umiejętności z zakresu sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego serwowania dań, prawidłowej obsługi klienta indywidualnego, organizacji żywienia zbiorowego, przygotowania i obsługi imprez okolicznościowych. W trakcie nauki uczniowie nabywają także umiejętności z zakresu cateringu oraz samodzielnego przygotowania i prowadzenia zakładu gastronomicznego.

Przedmioty zawodowe przygotowują do następujących kwalifikacji zawodowych:
 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:

 • ocenianie jakości żywności
 • rozpoznawanie surowców potrzebnych do przygotowywania potraw i napojów
 • przechowywanie żywności
 • stosowanie receptur gastronomicznych
 • sporządzanie i ekspedycjonowanie potraw i napojów
 • rozróżnianie metod utrwalania żywności
 • stosowanie sprzętu i urządzeń do sporządzania i wydawania dań
 • stosowanie zasad związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy

w  zakresie kwalifikacji HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych:

 • stosowanie zasad żywienia dietetycznego
 • określanie roli składników pokarmowych i ich wpływu na organizm człowieka
 • planowanie alternatywnych sposobów żywienia
 • stosowanie norm i zasad planowania żywienia
 • planowanie żywienia dla różnych grup ludności
 • planowanie produkcji potraw i napojów
 • rozliczanie finansowe usług gastronomicznych
 • wykorzystywanie programów komputerowych w organizacji produkcji gastronomicznej
Typowe miejsca pracy:

• bary, restauracje, kawiarnie,
•hotele, pensjonaty,
•firmy cateringowe,
•zakłady prowadzące działalność gastronomiczną,
•podmioty prowadzące działalność agroturystyczną,
• instytucje zajmujące sie obrotem żywnością.

Przedmioty punktowane przy naborze:

•język polski,
•matematyka,
•informatyka,
•do wyboru: technika, geografia, biologia (system elektroniczny wybiera przedmiot najwyżej oceniony