Zasadnicza Szkoła Zawodowa – Elektromechanik

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

ELEKTROMECHANIK 

Zawód pozwalający rozwijać zmysł praktyczny, uczy perfekcji w działaniu. Elektromechanicy będą wykonywać prace instalacyjne, konserwacyjne i remontowe maszyn i urządzeń elektrycznych i elektromechanicznych, elektrycznych podzespołów lotniczych, okrętowych i samochodowych.

Przedmioty zawodowe przygotowują do następujących kwalifikacji zawodowych:

• E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Kształcone umiejętności:

• montaż maszyn i urządzeń elektrycznych,
• konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych,
• montaż instalacji, urządzeń elektrycznych oraz reklam świetlnych,
• konserwacja instalacji, urządzeń i układów automatyki.

Typowe miejsca pracy:

• zakłady energetyczne,
• elektrownie, huty,
• firmy produkujące maszyny i urządzenia elektroenergetyczne,
• zakłady gospodarki komunalnej.

Przedmioty punktowane przy naborze:

• język polski,
• język obcy,
• zajęcia techniczne,
• do wyboru: matematyka, fizyka, informatyka, chemia (system elektroniczny wybiera przedmiot najwyżej oceniony).