Zasadnicza Szkoła Zawodowa – Kucharz

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

KUCHARZ

Kucharz jest osobą zawodowo zajmującą się przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków. Poza samym przygotowywaniem dań, do kucharza należy podanie ich w jak najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie. Niejednokrotnie do niego należy również udekorowanie stołu. Do obowiązków kucharza należy także dbanie o wybór składników najlepszej jakości, właściwe przechowywanie produktów, dbanie o należytą konserwację wszelkich urządzeń kuchennych. Sprawuje on nadzór nad pracą w kuchni, aby przebiegała zgodnie z wymogami sanitarnymi i BHP. W gestii kucharza znajduje się również układanie menu oraz zarządzanie wydatkami na produkty spożywcze.

Przedmioty zawodowe przygotowują do następujących kwalifikacji zawodowych:

•T.6. Sporządzanie potraw i napojów

Kształcone umiejętności:

•przechowywanie żywności,
•sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów,
•planowanie i ocena żywienia,
•organizowanie produkcji gastronomicznej.

Typowe miejsca pracy:

•bary, restauracje, kawiarnie,
•hotele, pensjonaty,
•firmy cateringowe,
• zakłady prowadzące działalność gastronomiczną,
• podmioty prowadzące działalność agroturystyczną,
• instytucje zajmujące sie obrotem żywnością.

Przedmioty punktowane przy naborze:

•język polski,
•język obcy,
•zajęcia techniczne,
•do wyboru: informatyka, chemia, biologia (system elektroniczny wybiera przedmiot najwyżej oceniony).