Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

BEZPŁATNE KURSY KWALIFIKACYJNE  REKRUTACJA  KKZ 

ZDOBĄDŹ Z NAMI CIEKAWY ZAWÓD
OFERTA KWALIFIKACYNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH  W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (zawód: ślusarz)

E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (zawód: elektromechanik)

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) to elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe dające możliwość przygotowania się do uzyskania tytułu TECHNIKA niezależnie od posiadanego wykształcenia.

Dzięki kwalifikacyjnym kursom zawodowym można bezpłatnie:

  1. zdobyć nowy zawód
  2. uzupełnić swoje wykształcenie
  3. udoskonalić swoje umiejętności
  4. wspomóc rozwój swojej kariery zawodowej

Uczenie się przez całe życie to wymóg współczesnych czasów. Kwalifikacyjne kursy zawodowe pozwalają:

  1. zwiększać szanse na znalezienie pracy
  2. zmienić pracę
  3. awansować
  4. utrzymać zatrudnienie.
 

brak zdjęcia

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony wg programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane w formie zaocznej (zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w sobotę i niedzielę). Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania.

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie, jedynym wymaganiem jest ukończenie 18 roku życia.

OFERTA KWALIFIKACYNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (zawód: ślusarz)

E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (zawód: elektromechanik)