KKZ – terminy rekrutacji

TERMINY REKRUTACJI:

od 6 czerwca do 21 czerwca 2016 r.

– termin składania dokumentów

do 24 czerwca 2016 r.

– weryfikacja wniosków

11 lipca 2016 r.

– ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 11 lipca do 13 lipca 2016 r.

– potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia na kurs

15 lipca 2016 r.

– ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

od 15 lipca do 31 sierpnia 2016 r.

– termin postępowania uzupełniającego

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:

Bezpłatne
System nauczania: zaoczny
Czas trwania: maksymalnie 4 semestry 
   Czas trwania uzależniony od rodzaju kwalifikacji 
Wymagania wstępne dla słuchaczy:

ukończenie w roku podjęcia nauki 18 lat życia

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły lub

  • E.7 – MONTAŻ I KONSERWACJA MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH (ELEKTROMECHANIK) 
    >>> pobierz <<<
  • M. 20 WYKONYWANIE I NAPRAWA ELEMENTÓW MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI (ŚLUSARZ)
    >>> pobierz <<<

świadectwo ukończenia szkoły

zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do kształcenia w określonym zawodzie

Ważne informacje

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność dziecka kandydata, niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli szkoła nadal dysponować będzie wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejnośc zgłoszeń.

Nowy system kształcenia w Polsce pozwala absolwentom szkół uzupełnić kwalifikacje zawodowe dzięki kwalifikacyjnym kursom zawodowym.