Nauka drogą do sukcesu na Śląsku

Projekt ten realizowany przez Powiat Bieruńsko-Lędziński w partnerstwie z Województwem Śląskim w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa.

Stypendium mogą otrzymać uczniowie, którzy uzyskują bardzo wyniki w nauce, wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w konkursach, olimpiadach przedmiotowych czy turniejach . W roku szkolnym 2011/2012 rusza III edycja projektu. Szczegółowe kryteria naboru znajdują się na stronie http://www.mojestypendium.pl

W zaszczytnym gronie stypendystów znaleźli się uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół
w Bieruniu

  • Dawid Garus – rok szkolny 2009/2010 oraz 2010/2011
  • Anna Jakimiec – rok szkolny 2010/2011

Koordynatorem projektu z ramienia szkoły jest p. Marek Pociennik