Opis projektu ERASMUS+ (edycja 2018)

Projekt stażu zawodowego we Włoszech (Rimini) i w Niemczech (Schkeuditz ) o tytule „Uczniowie PZS Bieruń na drodze do sukcesu w karierze zawodowej” zaplanowany został dla grupy 29 uczniów technikum informatycznego, technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum mechanicznego, technikum  elektrycznego Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu. W jego ramach przewidziane są dwie mobilności: w kwietniu i maju roku szkolnego 2017/2018 oraz w marcu roku szkolnego 2018/2019. Projekt będzie realizowany przy współpracy z firmą pośredniczącą Sistema Turismo Włochy i Vitalis GmbH Niemcy. Są to instytucje, które posiadają duże doświadczenie w realizacji wielu projektów i od lat zajmują się organizacją praktyk zagranicznych. Młodzież odbędzie 4 tygodniowe staże zawodowe, w ramach praktyk ujętych w szkolnym programie nauczania w 2018 r. i 2019 r. Firmy pośredniczące zapewnią również uczestnikom projektu m.in. zakwaterowanie, wyżywienie, bilety miesięczne na transport lokalny, dokonają monitoringu i ewaluacji projektu.

Budżet- całkowita kwota dofinansowania projektu:  149 536,00 Euro.

Głównym celem stażu zagranicą jest:
– wzrost i ćwiczenie kompetencji na etapie wstępnego kształcenia zawodowego,
– rozwój kompetencji językowych i społecznych młodzieży,
– poznanie struktur włoskiego i niemieckiego rynku pracy,
– walka z bezrobociem młodzieży,
– doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania nowoczesnych firm na rynku,
– doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej,
– łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
– przystosowanie się do nowych warunków,
– możliwość nauczenia się jak żyć i pracować z osobami różnych narodowości i kultur,
– pobudzenie mobilności geograficznej.

Udział w projekcie da szansę młodzieży, zdobycia nowych doświadczeń zawodowych, pozwoli przełamać barierę językową zarówno w sytuacjach codziennych, jak i zawodowych, nauczy ją samodzielności i odpowiedzialności, radzenia sobie w nowych, czasem stresujących ze względu na język, sytuacjach. Dzięki możliwości poznania nowoczesnych technik, sprzętu oraz organizacji pracy, uczniowie uczestniczący w projekcie staną się cennymi pracownikami. Zetkną się z nowościami technicznymi, poznają nowoczesne urządzenia, technologie i organizację pracy. Zaowocuje to lepszym i skuteczniejszym funkcjonowaniem na rynku pracy, a zdobyte doświadczenia przeniosą na grunt polski.

Po odbytym stażu uczestnicy otrzymają takie dokumenty jak:
• Certyfikat kursu językowego  wydany dla każdego uczestnika przez szkołę językową przeprowadzającą zajęcia,
• Certyfikat odbycia stażu, wystawiony przez Sistema Turismo i Vitalis GmbH,
• Certyfikat praktyki zawodowej wystawiony przez pracodawcę,
• Certyfikat Europass.

Powyższe certyfikaty, a w szczególności Europass i potwierdzenie efektów kształcenia w ramach systemu ECVET w znacznej mierze ułatwią uczniom start w zawodzie i udział w kształceniu przez całe życie.

INFORMACJE BIEŻĄCE znajdziesz  >>tutaj<<

FORMULARZE REKRUTACYJNE – NIEMCY:

Regulamin Niemcy

FORMULARZ REKRUTACYJNY Niemcy

WYNIKI REKRUTACJI  

 

 

FORMULARZE REKRUTACYJNE – WŁOCHY: 

Regulamin Włochy

FORMULARZ REKRUTACYJNY Włochy

WYNIKI REKRUTACJI  

 

 

ulotka erasmusplus

frse erasmusplus ulotka kształcenie zawodowe

do pobrania tapety 

Więcej informacji o programie Erasmus+ na stronie www.erasmusplus.org.pl