Orlik

 „ MOJE BOISKO ORLIK 2012”
ul. Granitowa 130, Bieruń

SEZON 2022 ZAKOŃCZONY!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
1 MARCA 2023
!

Zarządzenie nr 13/2021 Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w ograniczonym zakresie, dozwolone jest prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej. Otwarte pozostają obiekty sportowe na powietrzu – m.in. boiska Orlik.

Zajęcia na Orlikach mogą być realizowane pod warunkiem spełnienia wszystkich obowiązujących wymogów sanitarnych:

  • zachowanie dystansu społecznego,
  • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, nie dotyczy w trakcie przebywania na boisku),
  • weryfikacji liczby osób uczestniczących w zajęciach sportowych i korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
  • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego,
  • zapewnienia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
  • dezynfekcji urządzenia i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
  • zapewnienia 15-minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego, lub sprzętu sportowego, lub w inny sposób ograniczenia kontaktu pomiędzy tymi osobami,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt własnymi środkami do dezynfekcji lub dostępnymi u animatora,

W trosce o wspólne bezpieczeństwo bardzo prosimy o staranne przestrzeganie zasad.