Pamięć 81

„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”

 

Szczegóły znajdują się na stronie projektu pamiec81.pl