POWER 2021/2022

Projekt „Uczeń PZS Bieruń wykwalifikowanym pracownikiem na europejskim rynku pracy” realizowanego w ramach programu POWER na zasadach projektu ERASMUS+ współfinansowanego przez Unię  Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w roku szkolnym 2021/2022.

Projekt stażu zawodowego we Włoszech i w Niemczech o tytule „Uczeń PZS Bieruń wykwalifikowanym pracownikiem na europejskim rynku pracy ” zaplanowany został dla grupy 16 uczniów technikum informatycznego, 14 mechanicznego, 12 elektrycznego oraz 12 uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych w PZS w Bieruniu. Łącznie są przewidziane dwie mobilności: jesienią 2021 oraz wiosną roku szkolnego 2022.

Budżet- całkowita kwota dofinansowania projektu: 149 518,00 Euro czyli 639 623,05 PLN.

Młodzież odbędzie 4 tygodniowe staże zawodowe w ramach praktyk ujętych w szkolnym programie nauczania w 2021 i 2022 r. w zakładach posiadających bogate doświadczenie dydaktyczne, zaplecze techniczne i kadrę.

Głównym celem stażu zagranicą jest:
– wzrost i ćwiczenie kompetencji na etapie wstępnego kształcenia zawodowego,
– rozwój kompetencji językowych i społecznych młodzieży,
– poznanie struktur włoskiego i niemieckiego rynku pracy,
– walka z bezrobociem młodzieży,
– doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania nowoczesnych firm na rynku,
– doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej,
– łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
– przystosowanie się do nowych warunków,
– możliwość nauczenia się jak żyć i pracować z osobami różnych narodowości i kultur,
– pobudzenie mobilności geograficznej.

Udział w projekcie da szansę młodzieży, zdobycia nowych doświadczeń zawodowych, pozwoli przełamać barierę językową zarówno w sytuacjach codziennych, jak i zawodowych, nauczy ją samodzielności i odpowiedzialności, radzenia sobie w nowych, czasem stresujących ze względu na język, sytuacjach. Dzięki możliwości poznania nowoczesnych technik, sprzętu oraz organizacji pracy, uczniowie uczestniczący w projekcie staną się cennymi pracownikami. Zetkną się z nowościami technicznymi, poznają nowoczesne urządzenia, technologie i organizację pracy. Zaowocuje to lepszym i skuteczniejszym funkcjonowaniem na rynku pracy, a zdobyte doświadczenia przeniosą na grunt polski.

Po odbytym stażu uczestnicy otrzymają takie dokumenty jak:
• Certyfikat kursu językowego wydany dla każdego uczestnika przez szkołę językową przeprowadzającą zajęcia,
• Certyfikat odbycia stażu, wystawiony przez Sistema Turismo i Vitalis GmbH,
• Certyfikat praktyki zawodowej wystawiony przez pracodawcę,
• Certyfikat Europass.

Powyższe certyfikaty, a w szczególności Europass i potwierdzenie efektów kształcenia w ramach systemu ECVET w znacznej mierze ułatwią uczniom start w zawodzie i udział w kształceniu przez całe życie.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin – Włochy Regulamin – Niemcy
Formularz zgłoszeniowy – Włochy  Formularz zgłoszeniowy – Niemcy