ERASMUS 2015/2016

Opis projektu ERASMUS+ (edycja 2015)

Projekt stażu zawodowego we Włoszech (Rimini) o tytule „Uczniowie PZS Bieruń na drodze do rozwoju umiejętności zawodowych IT” zaplanowany został dla grupy 21 uczniów technikum informatycznego Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu. W jego ramach przewidziane są dwie mobilności: w kwietniu roku szkolnego 2015/2016 oraz w marcu roku szkolnego 2016/2017. Projekt będzie realizowany przy współpracy z firmą pośredniczącą Sistema Turismo. Jest to instytucja, która posiada duże doświadczenie w realizacji wielu projektów i od lat zajmuje się organizacją praktyk zagranicznych we Włoszech. Sistema Turismo zorganizuje dla 21 techników informatyków odpowiednie miejsca praktyk, w których będą oni wykonywać zadania zgodne z programem nauczania. Młodzież odbędzie 4 tygodniowe staże zawodowe, w ramach praktyk ujętych w szkolnym programie nauczania w 2016 r. i 2017 r. Firma pośrednicząca zapewni również uczestnikom projektu zakwaterowanie, wyżywienie, bilety miesięczne na transport lokalny, dokona monitoringu i ewaluacji projektu.

Budżet- całkowita kwota dofinansowania projektu- 58 008,00 Euro.

Głównym celem stażu zagranicą jest:
– wzrost i ćwiczenie kompetencji informatycznych na etapie wstępnego kształcenia zawodowego,
– rozwój kompetencji językowych i społecznych młodzieży,
– poznanie struktur włoskiego rynku pracy,
– walka z bezrobociem młodzieży,
– doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania nowoczesnych firm na rynku,
– doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej,
– łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
– przystosowanie się do nowych warunków,
– możliwość nauczenia się jak żyć i pracować z osobami różnych narodowości i kultur,
– pobudzenie mobilności geograficznej.

Udział w projekcie da szansę młodzieży, zdobycia nowych doświadczeń zawodowych, pozwoli przełamać barierę językową zarówno w sytuacjach codziennych, jak i zawodowych, nauczy ją samodzielności i odpowiedzialności, radzenia sobie w nowych, czasem stresujących ze względu na język, sytuacjach. Dzięki możliwości poznania nowoczesnych technik, sprzętu oraz organizacji pracy, uczniowie uczestniczący w projekcie staną się cennymi pracownikami. Zetkną się z nowościami technicznymi, poznają nowoczesne urządzenia, technologie i organizację pracy. Zaowocuje to lepszym i skuteczniejszym funkcjonowaniem na rynku pracy, a zdobyte doświadczenia przeniosą na grunt polski.

Więcej informacji o programie Erasmus+ na stronie www.erasmusplus.org.pl

Regulamin naboru uczestników:     >>>pobierz<<<

Formularz zgłoszeniowy:    >>>pobierz<<<

Ulotka informacyjna programu Erasmus+:   >>>pobierz<<<

Tapeta na pulpit – wersja 1:  >>>pobierz<<<

Tapeta na pulpit – wersja 2:  >>>pobierz<<<

WYNIKI REKRUTACJI:     >>>zobacz<<<

 

 

erasmus

Koordynatorzy projektu: Agnieszka Malik, Katarzyna Konopka.