Skład samorządu uczniowskiego

Przewodnicząca:

Natalia Stolorz

3TK

Zastępca:

Nikola Moskwytyn

4TpŻ

Sekretarz:

Aleksandra Klimza

3TŻ

Opiekunem SU jest pani Magdalena Świerczyna.