Skład samorządu uczniowskiego

Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca:

Zofia Stolarska

2 TR

Zastępca:

Jakub Jarnot

3 TpE

Sekretarz:

Marcin Białożyt

2 TIA

Opiekunem SU jest pani Magdalena Klyta.