Harmonogram Wywiadówek

Zebrania informacyjne dla rodziców

Dla klas pierwszych

08.09.2022

Dla pozostałych klas

22.09.2022

Terminy wywiadówek

Wywiadówka dla klas I-IV (informacje o przewidywanych ocenach rocznych dla klas maturalnych z przedmiotów zawodowych oraz przedmiotów zawodowych kończących się w I semestrze)

15.12.2022

Wywiadówka dla klas I-IV

(informacje o przewidywanych ocenach rocznych dla klas maturalnych)

13.04.2023

Wywiadówka dla klas I-III

(informacje o przewidywanych ocenach rocznych)

12.06.2023