Harmonogram Wywiadówek

Zebrania informacyjne dla rodziców Dla klas pierwszych 9 września 2021 r.
Dla pozostałych klas 23 września 2021 r.
Terminy wywiadówek Wywiadówka dla klas I-IV  (informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych dla klas maturalnych z przedmiotów zawodowych) 2 grudnia 2021 r.
Wywiadówka dla klas I-IV 28 stycznia 2022 r.
Wywiadówka dla klas I-IV (informacje o przewidywanych ocenach rocznych dla klas maturalnych) 7 kwietnia 2022 r.
Wywiadówka dla klas I-III (informacje o przewidywanych ocenach rocznych) 9 czerwca 2022 r.