Harmonogram Wywiadówek

Zebrania informacyjne dla rodziców Dla klas pierwszych 10.09.2020
Dla pozostałych klas 24.09.2020
Terminy wywiadówek Wywiadówka dla klas I-IV  (informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych dla klas maturalnych z przedmiotów zawodowych) 03.12.2020
Wywiadówka dla klas I-IV 11.02.2021
Wywiadówka dla klas I-IV(informacje o przewidywanych ocenach rocznych dla klas maturalnych) 08.04.2021
Wywiadówka dla klas I-III

(informacje o przewidywanych ocenach rocznych)

28.05.2021