Harmonogram Wywiadówek

Zebrania informacyjne dla rodziców

Dla klas pierwszych

14.09.2023

Dla pozostałych klas

21.09.2023

Terminy wywiadówek

Wywiadówka dla klas I-V (informacje o przewidywanych ocenach rocznych dla klas maturalnych z przedmiotów zawodowych)

14.12.2023

Wywiadówka dla klas I-V

(informacje o przewidywanych ocenach rocznych dla klas maturalnych)

11.04.2024

Wywiadówka dla klas I-IV

(informacje o przewidywanych ocenach rocznych)

06.06.2024