Harmonogram Wywiadówek

w trakcie aktualizacji
Zebrania informacyjne dla rodziców Dla klas pierwszych
Dla pozostałych klas
Terminy wywiadówek Wywiadówka dla klas I-IV  (informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych dla klas maturalnych z przedmiotów zawodowych)
Wywiadówka dla klas I-IV
Wywiadówka dla klas I-IV(informacje o przewidywanych ocenach rocznych dla klas maturalnych)
Wywiadówka dla klas I-III(informacje o przewidywanych ocenach rocznych)