Wyniki egzaminu maturalnego

We wtorek 9 lipca zostaną ogłoszone wyniki egzaminu maturalnego po sesji głównej.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce https://pzsbierun.pl/matura/