ZIELONA PRACOWNIA

Realizując zadanie, Powiat Bieruńsko-Lędziński utworzył nowoczesną pracownię “Zielona pracownia w PZS w Bieruniu – Interaktywna przyroda”. Na potrzeby pracowni jedna z sal lekcyjnych przeszła kapitalny remont – wymieniono nawierzchnię podłogową, wykonano prace malarskie, zakupiono fototapetę układ okresowy pierwiastków oraz kolaże o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. W pracowni pojawiła się również piramida żywienia, która jest prostym, wizualnym sposobem przedstawienia zasad prawidłowego żywienia.

Pracownia została wyposażona w nowoczesne trapezowe stoły umożliwiające reorganizację i dostosowanie stanowisk do wymogów poszczególnych zajęć – teoretycznych lub ćwiczeniowych. Zakupiono ergonomiczne krzesła i taborety obrotowe do stanowisk mikroskopowych. Nowoczesne wyposażenie uzupełniły szafki na pomoce dydaktyczne, stół demonstracyjny do wykonywania eksperymentów oraz szafa do przechowywania odczynników chemicznych.

 

Ponadto został zainstalowany wysokiej jakości monitor interaktywny, dzięki któremu nauczyciele w wartościowy i bardziej atrakcyjny sposób mogą realizować założone cele i rozwijać pasje uczniów. Na stanowisku nauczyciela zainstalowano komputer połączony z Internetem pozwalający obsługiwać sprzęty multimedialne w pracowni.

W ramach realizacji zadania doposażono pracownię w nowoczesne mikroskopy biologiczne z wbudowanym diodowym systemem oświetlenia do światła odbitego i przechodzącego, co pozwala na obserwację preparatów mikroskopowych, jak i innych obiektów np. liści bądź monet.

Na stanowisku nauczyciela zainstalowano mikroskop nauczycielski z wbudowaną kamerą, który umożliwia dowolną obróbkę komputerową oglądanego obrazu oraz prezentację preparatów mikroskopowych dużej grupie uczniów.

Pracownia została wyposażona w nowoczesne ruchome modele np. mózgu, skóry, serca i ucha,  które obrazują wybrane procesy biologiczne zachodzące w organizmie człowieka. Efektem pracy uczniów, będzie przede wszystkim lepsze zrozumienie powiązań pomiędzy budową a funkcją różnych narządów.

Dzięki zakupionym odczynnikom chemicznym uczniowie mogą poznać chemię od strony eksperymentalnej.

Uzupełnieniem bazy dydaktycznej są pomoce w postaci preparatów mikroskopowych,  preparatów zatopionych w pleksi, szkieletu człowieka, układanek chemicznych oraz szkła laboratoryjnego.

Szczegółowy wykaz pomocy naukowych zakupionych w ramach realizacji zadnia „Zielona pracownia w PZS w Bieruniu- Interaktywna przyroda”

Efekt ekologiczny:

Dzięki realizacji zadania „Zielona pracownia w PZS w Bieruniu – Interaktywna przyroda” osiągnięto zakładany efekt ekologiczny. Przede wszystkim uczniowie mają możliwość pogłębiania swojej świadomości ekologicznej poprzez naukę z wykorzystaniem metod aktywizujących, korzystając z bogatej bazy dydaktycznej. Poza tym sami mogą dokonywać obserwacji i dokumentować swoją pracę, promując zagadnienia z zakresu ochrony środowiska-segregację śmieci, świadome zakupy, itp.

Szkoła prowadzi działania promujące ochronę środowiska m.in. poprzez uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”, organizuje zbiórkę zużytych baterii, telefonów komórkowych i  zakrętek plastikowych. W szkole działa koło przyrodnicze, na którym uczniowie odkrywają tajemnice przyrody na drodze przeprowadzanych doświadczeń oraz łączenia praktyki z teorią. Ekologia jest bardzo częstym tematem, który pojawia się na lekcjach biologii, chemii i geografii.