Sprawozdanie rzeczowe z realizacji zadnia „Zielona pracownia w PZS w Bieruniu- Interaktywna przyroda”