Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do darmowej pomocy, świadczonej w wyznaczonych punktach przez prawników, doradców obywatelskich i mediatorów, wsparcie mieszkańców (w tym młodzieży) w radzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, a także podniesienie świadomości prawnej i obywatelskiej poprzez różnorodne działania edukacyjne.

Więcej można przeczytać w kwartalniku / e-gazetce prawnej pn. Odpowiedzialność obywatelska 

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdą Państwo na dedykowanej dla Powiatu stronie internetowej.

Stałe działania edukacyjno-promocyjne NPP i NPO, to:  

·       Facebook – www.facebook.com/pomocprawna.sursumcorda 

·       Tik Tok – www.tiktok.com/@edukacjaprawna  

·       Instagram – www.instagram.com/edukacja_prawna_sursum_corda 

·       Serwis – www.pomocprawna.sc.org.pl, z dedykowaną każdemu powiatowi stroną informacyjną i edukacyjną 

·       infolinia o systemie NPP i NPO pod nr tel. 18 44 11 994 

·       całodobowy kanał informacyjny Messenger @Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacje