Erasmus+

Projekt „Uczeń PZS na drodze do sukcesu na europejskim rynku pracy”o numerze 2023-1-PL01-KA122-VET-000132165  realizowany w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+.

Projkt stażu zawodowego we Włoszech i Portugalii „Uczeń PZS na drodze do sukcesu na europejskim rynku pracy” zaplanowany został dla grupy 8 uczniów technikum mechanicznego, 7 uczniów technikum elektrycznego, 8 uczniów technikum informatycznego oraz 7 uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych w PZS w Bieruniu. Łącznie przewidziane są cztery mobilności : luty, kwiecień 2024r oraz kwiecień 2025r .

Działania, które będą realizowane w ramach projektu

-przygotowanie językowe – kurs z języka włoskiego i języka portugalskiego

-przygotowanie kulturowe,

-przygotowanie pedagogiczne, integracyjne, wspierające,

-spotkane uczniów z wychowawcą i pedagogizacja na temat bezpieczeństwa podczas podróży i pobytu, godnego reprezentowania szkoły i kraju,

-spotkanie przedwyjazdowe z uczestnikami i ich opiekunami,

-działania związane z upowszechnianiem stażu (relacje na www, Facebooku szkoły i partnerów),

-zakończenie stażu-uzyskanie certyfikatów, ECVET, Europass Mobilność

-złożenie raportów przez uczestników po zakończonym stażu,

-analiza, ocena stażu– analiza dokumentów, testów, sprawozdań, dzienniczków praktyk,

-zaliczenie na ocenę praktyk przez kierownika praktyk na podstawie indywidualnego wykazu ocen, zeszytu praktyk, opinii opiekunów,

-działania związane z upowszechnianiem projektu – dzielenie się wiedzą w szkole przez nauczycieli i uczniów, w środowisku lokalnym, organizacja spotkania podsumowującego projekt,

-dzielenie się dobrymi praktykami w Internecie (eTwinnig, na strony www miasta, powiatu, szkoły, artykuły, informacje do prasy lokalnej)

Budżet – całkowita kwota dofinansowania projektu –

120 731,00 Euro, czyli 545 227,30 PLN.

Dofinansowany ze środków budżetu państwa oraz środków UE.

Całkowity budżet projektu: 213 759 373,52 PLN

Wkład UE: 176 394 235,03 PLN

Wkład Państwa: 37 365 138,49 PLN

Młodzież odbędzie czterotygodnowe staże zawodowe w ramach praktyk ujętych w szkolnym programie nauczania w 2024 i 2025 roku w zakładach posiadających bogate doświadczenie dydaktyczne, zaplecze techniczne i kadrę.

Głównym celem stażu zagranicznego jest :

– współpraca z lokalnym rynkiem pracy (firmami, pracodawcami),

-umożliwienie odbycia praktyk w dedykowanych zakładach, których brakuje w naszym miasteczku,

-doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania nowoczesnych firm na rynku,

-wzrost i ćwiczenie kompetencji informatycznych, elektrycznych, mechanicznych i gastronomicznych na etapie wstępnego kształcenia zawodowego,

-rozwój kompetencji językowych i społecznych młodzieży, kompetencji miękkich,

-poznanie struktur portugalskiego i włoskiego rynku pracy,

-doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej,

-możliwość nauczenia się jak żyć i pracować z osobami różnych narodowości i kultur,

-praca w zespole międzynarodowym, budowanie tolerancji m.in. religijnej, ekonomicznej,

-pobudzenie mobilności geograficznej,

-edukacja ekologiczna,

-poznanie nowoczesnych technik cyfryzacji.

Udział w projekcie da szanse młodzieży, zdobycia nowych doświadczeń zawodowych, pozwoli przełamać barierę językową zarówno w sytuacjach codziennych, jak i zawodowych, nauczą ją odpowiedzialności i samodzielności, radzenia sobie w nowych, czasami stresujących ze względu na język sytuacjach. Dzięki możliwości poznania nowoczesnych technik, sprzętu oraz organizacji pracy, uczniowie uczestniczący w projekcie staną się cennymi pracownikami. Zetkną się z nowościami technicznymi, poznają nowocześnie urządzania, technologie i organizację pracy. Zaowocuje to lepszym i skuteczniejszym funkcjonowaniem na rynku pracy, a zdobyte doświadczenia przeniosą na grunt polski.

Po odbytym stażu uczestnicy otrzymają takie dokumenty jak:

1.Certyfikat ukończenia kursu j. włoskiego, portugalskiego wydany dla każdego uczestnika przez szkołę językową prowadzącą kurs.

2.Certyfikaty wystawione przez firmy, w których uczniowie odbywali praktyki.

3.Certyfikat odbycia stażu.

4. Certyfikat Europass.

Powyższe certyfikaty, a w szczególności Europass i potwierdzenie efektów kształcenia w ramach systemu ECVET w znacznej mierze ułatwią uczniom start w zawodzie i udział w kształceniu przez całe życie.

Słoneczne Włochy, piękna Portugalia.
UDAŁO SIĘ‼️ MAMY TO Nasz projekt przeszedł, pozyskaliśmy aż 545 227,30 złotych! Erasmus+
Czwarte klasy informatyczne i gastronomiczne wyruszą w kwietniu do Włoch, do Rimini a mechanicy i elektrycy pod koniec lutego pojadą do Lizbony.

Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego realizowanego w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (konkurs 2023).

Regulamin – WŁOCHYPORTUGALIA

Formularz zgłoszeniowy – WŁOCHYPORTUGALIA

Procedura odwoławcza – POBIERZ

Przypominamy, że w dniu 4.01.2024 w sali 211 o godz. 14:00 odbędzie się test z języka angielskiego dla osób biorących udział w naborze do projektu portugalskiego i włoskiego „Uczeń PZS na drodze do sukcesu na europejskim rynku pracy” realizowanego w ramach programu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji za zasadach programu Erasmus+.

W dniu 5 stycznia 2024 r. o godz. 14.00 mija termin składania dokumentów w ramach rekrutacji do projektu „Uczeń PZS na drodze do sukcesu na europejskim rynku pracy” realizowanego w ramach programu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zasadach programu Erasmus+.


Zakończenie projektu