Mikrotik Academy

Jako uczestnik programu Mikrotik Academy, nasza szkoła oferuje uczniom szkolenie podstawowe MTCNA otwierające ścieżkę certyfikowanych szkoleń Mikrotik.

MTCNA to pierwszy podstawowy certyfikat potwierdzający znajomość budowy sieci komputerowych, adresacji IP, routingu i sieci bezprzewodowych. Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się administracją i utrzymaniem firmowych sieci komputerowych. Dzięki dość obszernej części dotyczącej technologii bezprzewodowych jest wstępem do budowy redundantnych, wysokowydajnych i zaawansowanych sieci bezprzewodowych spotykanych w firmach, hotelach oraz innych miejscach użyteczności publicznej.

Na zakończenie kursu przeprowadzany jest egzamin, po zdaniu którego uczestnicy otrzymają oficjalny certyfikat MTCNA – MikroTik Certified Network Associate.
Egzamin, jak i certyfikat nie jest związany z dodatkowymi kosztami.

Szkolenie jest wymagane do podejścia, do certyfikacji na poziomie inżynierskim (pozostałe szkolenia ze ścieżki).


Szkolenie MTCNA składa się z 9 modułów:

1 – Wstęp
Moduł zawiera informacje na temat:
• Budowy Routerów OS.
• Sposobów zarządzania.
• Zarządzania użytkownikami.
• Podstawy zabezpieczenia dostępu.

2 – DHCP
• Omówienie zasady działania DHCP Server–Client.
• Konfiguracja.
• Address Resolution Protocol (ARP).
• Tryby ARP.
• Tablica ARP RouterOS.

3 – Bridging
• Czym jest bridging?
• Konfiguracja bridge i jego właściwości.
• Konfiguracja mostu bezprzewodowego.

4 – Routing
• Podstawy koncepcji routingu (routing statyczny i dynamiczny).
• Konfigurowanie podsieci z wykorzystaniem routingu statycznego.

5 – Wireless
• Omówienie zasad działania bezprzewodowych sieci w standardzie 802.11a/b/g/n/ac.
• Konfiguracja prostej sieci bezprzewodowej do zastosowania w małym biurze lub domu.
• Omówienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci bezprzewodowych.
• Narzędzia do monitorowania sieci bezprzewodowych.

6 – Firewall
• Omówienie podstaw działania firewall.
• Zastosowanie filtrów firewall.
• Konfiguracja Destination NAT.
• Konfiguracja Source NAT.
• Fast Track.
• Listy adresów i ich zastosowanie w regułach Firewall.

7 – QoS (Quality of Service)
• Konfiguracja prostych kolejek pozwalających na ograniczanie ruchu w sieci pomiędzy jej segmentami (target, destination, Burts). Zastosowanie pcq-rate, pcq-limit.

8 – Tunele
• PPP.
• IP Pool.
• PPPoE.
• Adresacja punkt punkt.
• Bezpieczny zdalny dostęp: SSTP, PPTP.

9 – Narzędzia RouterOS
• RouterOS (Email, netwatch, ping, profiler).
• Monitoring (SNMP, wykresy, Interface Network Monitor, Dude).


Uczeń po odbyciu szkolenia zyskuje:
• Teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania sieciami.
• Możliwość zdobycia certyfikatu MTCNA honorowanego przez instytucje na całym świecie.