Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 

Przewodniczący:

  • Grzegorz Długajczyk,     adres e-mail:  dlugajczyk@hotmail.com

Zastępca przewodniczącego:

  • Mariusz Pyrcik

Sekretarz:

  • Joanna Kobiela

Skarbnik:

  • Agnieszka Herian

Zebrania informacyjne dla rodzicówDla klas pierwszych14.09.2023
Dla pozostałych klas21.09.2023
Terminy wywiadówekWywiadówka dla klas I-V (informacje o przewidywanych ocenach rocznych dla klas maturalnych z przedmiotów zawodowych)14.12.2023
Wywiadówka dla klas I-V(informacje o przewidywanych ocenach rocznych dla klas maturalnych)11.04.2024
Wywiadówka dla klas I-IV(informacje o przewidywanych ocenach rocznych)06.06.2024